course-details-portlet

IIKG2001 - Software Security

Om emnet

Nytt fra studieåret 2021/2022

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 40/100 3 timer E
Mappe 60/100

Faglig innhold

Se engelsk versjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Etter endt emne har studentene grunnleggende kunnskap om hvordan programvarer kan både skapes og vedlikeholdes med tanke på sikkerhet, dvs. avvik fra forventet funksjonalitet grunnet interaksjon med en fiende. 
 • De forstår typiske angrepsmønstre, bla. format string  problemer, command injection.
 • Studentene har oversikt over eksisterende teknologier, typer av verktøy, og metodene som brukes i programvareutvikling i dag.

Ferdigheter

 • Studentene kan anvende kunnskapen på problemstillinger i næringsliv og forskningssammenheng. 
 • De er i stand til å identifisere potensielle trusler og sårbarheter tidlig i et programs livsløp og anvender tiltak som forhindrer eller reduserer sårbarheter i programvarer.

Generell kompetanse

 • Studentene klarer å formidle sine analyser og forslag til andre utviklere, foresatte og kunder.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Lab.øvelser
 • Obligatoriske oppgaver 
 • Hjemmelesing
 • Gruppearbeid (oppmuntret, ikke obligatorisk)
 • Quiz

Obligatoriske arbeidskrav: Alle obligatoriske øvelser må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i august gjelder skriftlig eksamen.

En avsluttende skriftlig eksamen vil telle 40% av sluttkarakteren.

En portefølje mappe av mindre merkede oppgaver vil telle 60% av sluttkarakteren. De presise oppgavene defineres i løpet av kurset. Disse vil være relatert til laboratoriearbeidet.

Obligatoriske oppgaver må bestås for å kunne delta i avsluttende skriftlig eksamen.

Kursmateriell

Paul, M. (2013). Official (ISC) 2 Guide to the CSSLP. CRC Press.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E 09.12.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 75
Høst ORD Mappe 60/100

Innlevering
15.12.2021


08:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU