course-details-portlet

IIKG1001 - Cybersikkerhet og datanettverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

 • Kommandolinjegrensesnitt
 • Introduksjon til datanettverk
 • TCP/IP-modellen
 • Adressering i nettverk
 • Anvendelse av kryptografi
 • Sikre forbindelser i nettverk
 • Cybersikkerhetsterminologi og historie
 • Sårbarhet i digitale infrastrukturer
 • Grunnleggende trusselprofilering og risikoanalyse
 • Organisatoriske aspekter
 • Identiteter, autentisering og autorisasjon
 • Menneskelige aspekter ved cybersikkerhet
 • Juridiske og etiske problemstillinger innen cybersikkerhet
 • Fremtidsvisjoner for et sikrere digitalt samfunn

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten er kjent med TCP/IP-modeller med protokoller, og forstår deres rolle i moderne datanettverk.

Kandidaten kan forklare prinsippene bak nettverksadressering og dataflyten i moderne datanettverk.

Kandidaten kan redegjøre for de mest brukte begrepene innen cybersikkerhet samt fagets viktigste historiske utvikling.

Kandidatene kan forklare hvordan sårbarheter i digitale infrastrukturer kan oppstå og hvordan de vanligste sårbarhetene kan motvirkes.

Ferdigheter

Kandidaten kan etablere en sikker forbindelse med kryptografiske mekanismer og datanettverk.

Kandidaten kan bruke de vanligste kommandolinjeverktøyene for kommunikasjon og nettverkssikkerhet.

Kandidater kan utføre grunnleggende trusselprofilering og risikoanalyse

Kandidater kan bruke verktøy for å beskytte identiteter mot vanlige sikkerhetstiltak.

Generell kompetanse

Kandidaten er i stand til å sette seg inn i nytt materiale som omhandler cybersikkerhet og datanettverk.

Kandidaten kan forklare samfunnsmessige sårbarheter som en konsekvens av cybersikkerhetsutfordringer

Bærekraft

Faget gir grunnleggende kunnskap om cybersikkerhet og datanettverk og praktiske ferdigheter for å administrere digital infrastruktur, knyttet til følgende FNs bærekraftsmål (SDG):

SDG 8 - "Anstendig arbeid og økonomisk vekst" ved å forberede studentene til å tilegne seg praktiske ferdigheter for anstendig arbeid i fremtiden.

SDG 9 - "Industry, Innovation, and Infrastructure" ved å forberede studentene til å bygge og administrere robuste digitale infrastrukturer.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Labøvinger
 • Oppgaveløsning, individuelt og i grupper
 • Tutorial-er

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppeoppgave

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i august: Skriftlig eksamen, men kan bli endret til muntlig eksamen ved behov.

Studenter som får gruppeoppgave "ikke godkjent" vil ikke få adgang til skritflig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Programmering (BPROG)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogrammet:

Bachelor i programmering (BPROG)

Kursmateriell

1. The Linux Command Line, Fifth Internet Edition, William Shotts.

2. Introduction to Networking to Networking+, Timothy Pintello

3. Digital sikkerhet - En innføring, H. Bergsjø, R. Windvik & L. Øverlier, 2020

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DCSG1002 2.5 HØST 2019
DCST1002 2.5 HØST 2019
DCSG1006 2.5 HØST 2019
DCST1006 2.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU