course-details-portlet

IELET2118 - Elektriske kraftsystemer 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 2 20/100
Prosjekt 1 20/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Innføring i de grunnleggende karakteristiske egenskaper og komponenter i elektriske kraftnett. Analyse av elektriske kraftnett ved stasjonære forhold.

Dette omfatter:

 • Trefasesystemet og per fase representasjon
 • Transmisjonsnett og distribusjonsnett med tilhørende koblingsanlegg, transformatorstasjoner, linjer/kabler og andre komponenter
 • Symmetriske og usymmetriske nett
 • Spenningsfall, tap og kompensering i punkt til punkt overføring
 • Induktans og kapasitans av kabler
 • Modellering av transmisjonslinjer
 • Last- og kortslutningsberegninger
 • Krafttransformatorens egenskaper og ekvivalentskjema
 • Per unit beskrivelse
 • Lastflytberegninger
 • Utviklinger i fremtidens elektriske energisystemer

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet skal studentene:

 • ha grunnleggende kunnskaper om elektriske kraftnett
 • kjenne grunnleggende egenskaper og oppbygging av kraftsystemer
 • forstå de viktigste fysiske og tekniske egenskaper av kraftnettet
 • kunne de mest grunnleggende metoder for å kunne regne på kraftoverføring

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

 • grunnleggende ferdigheter om drift av kraftnett
 • utføre kortslutnings- og lastberegninger
 • anvende per unit modeller og admittansmatriser
 • gjennomføre lastflytberegninger Generell kompetanse
 • anvende analysemetoder
 • arbeide selvstendig og i grupper

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Prosjektoppgaver basert på gruppearbeid (A/F). Øvinger og prosjektoppgaven må være levert for å få adgang til avsluttende eksamen. Obligatoriske arbeidskrav opplyses om ved emnets oppstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving

Mer om vurdering

Delvurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I vurderingen inngår avsluttende skriftlig eksamen (60%) og to prosjekt (20% + 20%). Resultatet for delene angis i A-F, som kalkuleres til en endelig sluttkarakter.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent og prosjekt må være bestått for å kunne delta på eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår.

Tillatt hjelpemiddel på eksamen, hjelpemiddelkode D. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. I tillegg er kalkulator Casio fx-991EX godkjent.

Utsatt eksamen holdes i august.

Kursmateriell

Utdelt materiale og forelesningspresentasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEA2118 7.5 HØST 2019
IELEG2118 7.5 HØST 2019
TET4105 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 27.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 49
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 3
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Prosjekt 1 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Prosjekt 2 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU