course-details-portlet

IELET2003 - Elektroteknikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Diode. Diodeapplikasjoner. Zenerdiode. Transistor (bipolar og FET). Transistoren både som bryter og som forsterker (småsignalmodeller). Ikke-ideell operasjonsforsterker. Effektforsterker. Oscillatorer. Spenningsomformer.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten skal:

a. Forstå grunnleggende virkemåte til Si-dioder, bipolar transistor og FET transistor.

b. Gjøre rede for bruk av dioder for å lage likerettere, spenningsbegrensere og låsekretser.

c. Forklare hvordan zenerdioden kan benyttes til spenningsreferanse.

d. Gjøre rede for virkemåte til transistoren som bryter og forsterkerelement.

e. Gjøre rede for forskjellen mellom effektforsterkere i klasse A, B, AB og D.

f. Forklare hvordan MOSFET transistorer kan benyttes i digitale elektroniske kretser.

g. Gjøre rede for ikke-ideelle egenskaper for operasjonsforsterkeren.

h. Forklare prinsipiell virkemåte for oscillatorkretser.

i. Gjøre rede for prinsipiell virkemåte for spenningsregulering med lineære og svitsjede strømforsyninger.

Ferdigheter Kandidaten skal kunne:

a. Anvende dataverktøy for å simulere elektronikk-kretser.

b. Utføre målinger og feilsøking på enkle elektronikk-kretser.

c. Vurdere årsaker til forskjeller mellom teoretiske konstruksjoner basert på ideelle modeller og praktiske konstruksjoner.

d. Dokumentere utført laboratoriearbeid.

Generell kompetanse Kandidaten skal:

a. Kjenne norske og engelske faguttrykk for komponenter og kretser som gjennomgås.

b. Reflektere over yrkesetiske problemstillinger.

c. Finne og vurdere tekniske opplysninger fra datablad for ulike elektriske komponenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, Regneøvinger, Laboratorieøvinger. Obligatoriske regneøvinger. Laboratorieoppgavene er obligatorisk med innlevering av journal/protokoll som dokumenterer utført laboratoriearbeid. Antall regneøvinger og laboratorieoppgaver oppgis ved semesterstart. De obligatoriske aktivitetene skal leveres i henhold til oppgitte frister, og alle må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske regneøvinger
  • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Digital skriftlig eksamen. Karakter: Bokstavkarakterer.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige til og med påfølgende studieår.

Ved utsatt eksamen i august kan eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, elektro (BIELEKTRO) eller Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi (BIFOREN).

Kursmateriell

"Electronic Devices - conventional current version" av Thomas L. Floyd, Prentice Hall, utgave 10.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEA2003 7.5 HØST 2019
IELEG2003 7.5 HØST 2019
ELE1051 7.5 HØST 2020
TELE2002 7.5 HØST 2020
ELEG1001 2.5 HØST 2023
ELEA1001 2.5 HØST 2023
ELET1001 2.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Elektroteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 14.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 65
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL425 Sluppenvegen 14 1
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 79
SL520 Sluppenvegen 14 9
SL321 Sluppenvegen 14 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU