course-details-portlet

IE500720 - Introduksjon til digital tvilling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet vil inkludere noen av følgende tema, men kan også inkludere andre tema:

 • Simuleringer, metoder og anvendelser
 • Matematisk grunnlag for simuleringer
 • Modellering av systemer (kontinuerlige, tidsdiskrete)
 • Digitalisering av modeller
 • Simulering av digitale modeller
 • Simulering av lukket sløyfe styring av digitale modeller
 • Visualisering av simuleringer
 • Digitale tvillinger av kyberfysiske systemer
 • Evt. andre tema

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan beskrive matematisk teori som grunnlag for simuleringer
 • Kandidaten kan forklare ulike simuleringsmetoder
 • Kandidaten kjenner til ulike anvendelser og programvare for simulering
 • Kandidaten forstår begrensningene i simulering
 • Kandidaten forstår hvordan enkle og komplekse systemer kan bli modellert, simulert og visualisert

Ferdigheter

 • Kandidaten kan konstruere en komplett digital tvilling for et enkelt kyberfysisk system
 • Kandidaten kan konstruere tidskontinuerlige og tidsdiskrete modeller for et enkelt kyberfysisk system
 • Kandidaten kan analysere systemet i tidsplanet
 • Kandidaten kan simulere systemet og anvende tilbakekoblingsteknikker
 • Kandidaten kan visualisere simuleringer av systemet

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan benytte digitale verktøy for simulering av kyberfysiske systemer
 • Kandidaten kan reflektere over nytteverdien av simuleringer av kyberfysiske systemer for å skape bærekraftige løsninger
 • Kandidaten kan formulere vitenskapelige problemstillinger, foreslå løsninger, og presentere resultater både muntlig og skriftlig til et teknisk publikum
 • Kandidaten kan vurdere samfunnsmessige og etiske aspekter ved teknologiutvikling

Læringsformer og aktiviteter

Emnet benytter forelesninger, øvingstimer og praktisk rettet laboratoriearbeid/prosjektarbeid som læringsformer. Det benyttes en konstruktivistisk tilnærming til læring, med stort fokus på problemløsing og praktisk anvendelse av teori.

Mer om vurdering

Mappen består av arbeid som utføres og dokumenteres gjennom digitale innleveringer gjennom semesteret. Både individuelt arbeid og gruppearbeid kan forekomme. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis. Endelig karakter settes basert på en helhetlig vurdering av mappen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Simulering og visualisering (880MVS)

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav.

Det er et krav at innrullerte studenter er tatt opp på teknologistudiet som emnet er tilknyttet.

Kursmateriell

En oppdatert oversikt over emnet, inkludert pensum, gjøres tilgjengelig innen oppstart av semesteret og vil typisk også inneholde engelskspråklig materiale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • IKT
 • Ingeniør
 • Sivilingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
03.06.2024

Innlevering
07.06.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU