course-details-portlet

IDG3800 - Mappe og utstilling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2021/2022

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I dette emnet skal studentene sette sammen en portfolio av minst 5 arbeider de har gjort gjennom bachelorprogrammet. Presentasjonen av arbeidene skal skje både digital og fysisk og være egnet til å hjelpe studentene med å formidle sin kunnskaper og ferdigheter når de skal søke jobb. Presentasjonen av arbeidene skal presenteres for besøkende på en avgangsutstilling for studentene og skal vise bredden i, og detaljer fra arbeidet med ulike prosjekter og arbeidskrav gjennom utdanningen. I perioden fra emnet starter og frem til avgangsutstillingen skal studenten arbeide med både kvalitetsforbedringer av prosjektene, samt finne løsninger på hvordan de kan vise frem det de har skapt på en positiv måte. Tema: Valg av prosjekter Kvalitetsforbedringer Universell utforming Utstillingsdesign Digital mappedesign

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Grunnleggende kunnskap om hva en digital mappe kan være
  • Grunnleggende kunnskap om hva en designutstilling kan være
  • Grunnleggende kunnskap om om universell utforming for presentasjoner og utstillinger

Ferdighetsmål:

  • Ingen nye ferdighetsmål i dette emnet

Generelle kompetansemål:

Kunne analysere behov, målgruppe, muligheter, rammebetingelser og tilgjengelige ressurser og skape syntesen i form av studentens digitale mappen og studentens del av avgangsutstillingen.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen vil i stor grad være underveisveiledning av arbeidet, av og til i grupper, men forelesninger vil også kunne forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektplan

Mer om vurdering

Ved ikke-bestått må emnet tas på nytt ved neste gangs ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter i programmet Bachelor i webutvikling og Bachelor i interaksjonsdesign. Emnet forutsetter at følgende emner er bestått: Grafiske grunnemne, Prototyping for nettbrett og mobil, Designtenkning eller Ergonomi i digitale medier, Designprosjektet, Prosjektstyring. Emnet forutsetter også at studenten har deltatt i majoriteten av kjerneemner i programmet og deltatt i bachelorprosjektet og levert inn en bachelorrapport.

Kursmateriell

Pensum vil bli annonsert i starten av semesteret der emnet ligger.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
30.05.2022

Innlevering
01.06.2022


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU