course-details-portlet

IDG3010 - Emballasjedesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emballasjedesign er et praktiske designprosjekt hvor studentene blir introdusert for grunnleggende teknikker og ferdigheter innen design av emballasje. Studentene skal gjøre seg kjent med utviklingsmetoder og visuelle prinsipper for grafisk design gjennomført på tredimensjonale objekter. Gjennom målrettet og analytisk arbeid skal studentene, under iterativ veiledning, utvikle tredimensjonale løsninger som kommuniserer funksjon og kvaliteter som effektivt treffer definerte målgrupper. Utfordringen er å komme fram til et konsept som er fleksibelt nok til at man kan kommunisere like effektivt på alle flater til tross for ulike mål og proporsjoner. Emnet viderefører studentenes kunnskap og ferdigheter om merkevarebygging og forvaltning fra emnet Strategisk design.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har tilegnet seg innsikt i sammenhengen mellom emballasjens form og funksjon. Studenten skal videre ha kunnskap om miljømessige faktorer, konsekvenser og bærekraft i relasjon til emballasjedesign.

Ferdigheter:

Etter gjenomført emne skal studentene ha oppnådd følgende: En dypere forståelse for definerte målgruppers atferd og behov. Å kunne definere målgruppens (relevante) kontekst. Å kunne begrunne og utforme vurderingskriterier ut fra en strategisk målsetting. Å ha lært om hvilke krav som stilles og hvordan utforme et visuelt konsept som skal kommunisere like effektivt på alle flater, uansett størrelse og proporsjoner.

Generell kompetanse:

Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.

Læringsformer og aktiviteter

  • Individuelt prosjektarbeid, med ukentlig underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering).
  • Skisser, arbeidsprosess og resultat må dokumenteres.

Mer om vurdering

Mappen inneholder endelig leveranse av emballasjearbeider inkl. prototyper og prosessrapport.

Arbeidene utvikles iterativt med ukentlige veiledninger.

Endelige resultater og prosessrapport leveres samlet ved emnets avslutning. Prosjektet presenteres på oppsatt tidspunkt for klassen.

Summativ vurdering ved semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått.

Ved ikke bestått må ny mappe etableres ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet Bachelor i Grafisk Design

Kursmateriell

Calver, Giles (2007): What is packaging design? Mies, Sveits: Rotovision. STØTTELITTERATUR: Ambrose, Kevin, og Paul Harris (2011). Packaging the brand: the relationship between packaging design and brand identity. Lausanne: AVA Publishing. Jedlicka (2009). Packaging sustainability: tools, systems, and strategies for innovative package design. Hoboken, New Jersey: Wiley.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3010 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
02.01.2024

Innlevering
03.01.2024


16:00


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU