course-details-portlet

IDG3000 - Modern Web Technologies and Sustainability

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet presenterer ulike teknologiske trender og verktøy innen webutvikling, basert på "technology acaption lifecycle model" og utforsker hvordan denne kan brukes for å skape webløsninger med lavere karbonfotavtrykk.

Emnet fokuserer på hvordan man kan utvikle for bærekraft basert på følgende områder:

 • Ytelse
 • Tilgjengelig og inklusivitet
 • Grønn nettlagring
 • Karbonutslipp
 • Vedlikehold
 • Brukeropplevelse
 • SEO

Temaer:

 • Bærekraftig webdesign
 • Statiske sidegeneratorer
 • Headless CMS
 • Progressive webapper
 • Prestasjon og optimalisering
 • Nye verktøy for utvikling

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Kjenner forholdet mellom utviklingsbeslutninger og deres innvirkning på bærekraft
 • Kjenner spekteret av teknologiske alternativer som er tilgjengelig for utvikling av webressurser
 • Kan avveie serversidens og klientsidens generasjoner av webapplikasjoner
 • Kjenner til innvirkningen av deployment og hosting-teknikker når det kommer til ressursbruk
 • Kjenner til evolusjonen av webteknologi fra ad-hoc-servere til datasentre
 • Kjenner til ulike elementer for hvordan bærekraft kan brukes som målestokk for webapplikasjoner

Ferdigheter

Studenten kan

 • Utvikle webapplikasjoner ved bruk av paradigmer og teknologi, fra statiske websider til progressive webapplikasjoner
 • Måle, gjenkjenne og fikse ytelse og bærekraftsproblematikk

Generell kompetanse

Studenten kan

 • Avveie ulike hensyn til bærekraft innen ulike paradigmer for utvikling av webapplikasjoner

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Labarbeid
 • Øvelser
 • Veiledning

Obligatoriske oppgaver

Studenter må fullføre 4 obligatoriske oppgaver gjennom semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig 1
 • Oblig 2
 • Oblig 3
 • Oblig 4

Mer om vurdering

Metode:

 • Obligatorisk aktivitet: Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne ta eksamen
 • Midtveiseksamen (oppgave + muntlig presentasjon) veier 40%
 • Femtimers skriftlig eksamen med tilsyn veier 60%

Studenter må bestå begge deler for å få bestått emnet.

Om utsatt eksamen:

 • Avholdes neste semester
 • Dersom man ikke består obligatorisk aktivitet, må alle obligatoriske oppgaves tas på nytt neste gang emnet undervises

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Emnet begrenses til studenter ved studieprogrammet Bachlor i Webutvikling, som har bestått følgende emner:

 • IDG1292 - Web coding
 • IDG2012 - Web Accessibility, Usability and Ethics
 • IDG1011 - Front-End Web development
 • IDG2100 - Full-Stack Web development

Kursmateriell

Deles ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU