course-details-portlet

IDG2671 - Webprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 60/100 1 semestre ALLE
Rapport 40/100 1 semestre ALLE

Læringsutbytte

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Møte med produkteier
 • Jobbe med prosjekter
 • Akademisk veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 obligatoriske oppmøter
 • Muntlig presentasjon
 • Obligatorisk arb.krav - 2 dokumenter

Mer om vurdering

Studentene skal levere tre obligatoriske oppgaver og gi en muntlig presentasjon, som alle må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Vurderingsform

 • Grupperapport (40 %)
 • Personlig bidragsrapport (60%)

Studentene må få bestått karakter på alle oppgaver for å bestå emnet.

Kontinuasjonseksamen: Neste ordinære eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

 • IDG1292 Webkoding (eller IMT1291)
 • IDG1011 Front-end Web development

Kursmateriell

Pensum vil bli opplyst om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 40/100 ALLE

Utlevering
05.12.2023

Innlevering
17.12.2023

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 60/100 ALLE

Utlevering
05.12.2023

Innlevering
17.12.2023

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 40/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 60/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU