course-details-portlet

IDG2015 - Strategisk design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler merkevarebygging og merkevareledelse, bedriftsprofilering og visuell identitet, strategi, utviklingsmetode, prosesshåndtering og implementering, logoer og varemerker, skrift som merkevaremarkør, farge som merkevaremarkør, kommunikasjonsflater, miljøhensyn og bærekraft, forbrukersamfunnet og merkevarer, kontaktflater og tjenesteutvikling, designledelse og designtenking

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal etter avsluttet emne ha grunnleggende kunnskap om strategisk design i form av merkevarebygging, bedriftsprofilering og eventprofilering. Studentene skal kunne anvende denne kunnskapen på en metodisk måte for å initiere, utvikle og implementere et visuelt identitetsprogram via en rekke ulike kommunikasjonsflater for en bedrift, institusjon eller event. Studenten skal også kunne referere til kritisk teori om merkevarens funksjon i det moderne forbrukersamfunnet.

Ferdigheter:

Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon.

Generell komeptanse:

Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.

Læringsformer og aktiviteter

  • Individuelt prosjektarbeid, med ukentlig underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering)
  • Skisser, arbeidsprosess og resultat må dokumenteres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - prosjektoppgave(r)

Mer om vurdering

Mappen inneholder endelig leveranse i tillegg til prosessdagbok.

Prosjektet utvikles iterativt med ukentlige veiledninger samt tilbakemelding fra medstudenter.

Endelig resultat samt prosess dokumentert via prosessdagbok leveres samlet ved emnets avslutning. Prosjektet presenteres på oppsatt tidspunkt for klassen.

Summativ vurdering ved semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått.

Ved ikke bestått må ny mappe etableres ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet Bachelor i Grafisk Design

Kursmateriell

Hem, Leif Egil, og Nina M. Iversen (red.) (2004). Perspektiver på merkevareledelse. Bergen: Fagbokforlaget. Wheeler, Alina (2017). Designing brand identity: an essential guide for the whole branding team. 5.utg. New Jersey: John Wiley. STØTTELITTERATUR: Et utvalg av relevante tidsskrifter i NTNUs bibliotek: Adbusters. Communication Arts. Design Management Journal. Design Management Review. Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek: 658.57–, 658.82–, 741–, 745.2 Aktuell støttelitteratur: Airey, David (2009). Logo design love: a guide to creating iconic brand identities. Berkeley: New Riders. Anisdahl, Leif (2008). Logotype. Bryne: Stavanger Offset. Best, Kathryn (2006). Design management: managing design strategy, process and implementation. Lausanne: AVA Publishing. Boylston, Scott (2009). Designing sustainable packaging. London: Laurence King. Chick, Anne, and Paul Micklethwaite (2011). Design for sustainable change. Lausanne: AVA Publishing. Dietz, Kirsten, and Jochen Rädeker (2004). Geschäftsberichte […]: Finanzkommunikation als Imageträger. Mainz: Verlag Hermann Schmidt. Dougherty, Brian (2008). Green graphic design. New York: Allworth Press. Farstad, Per, og Birgit Helene Jevnaker (2010). Design i praksis: designledelse og innovasjon. Oslo: Universitetsforlaget. Klein, Naomi (2001). [No logo]: med merkevareterroristene i siktet. Oslo: Forlaget Oktober. Millman, Debbie (2012). Brand bible: the complete guide to building, designing and sustaining brands. Beverly, Mass.: Rockport. Mollerup, Per (1989). Rationel brevdesign. København: Grafisk Litteratur. Mollerup, Per (1998). Marks of excellence: the history and taxonomy of trademarks. London: Phaidon. Morioka, Adams, and Terry Stone (2008). Color design workbook: a real world guide to using color in graphic design. Beverly, Mass.: Rockport. Roberts, Lucienne (2006). Good: an introduction to ethics in graphic design. Lausanne: AVA Publishing. Rybakken, Bjørn (2004). Visuell identitet. Oslo: Abstrakt forlag Rögener, Stefan, Albert-Jan Pool, and Ursula Packhäuser (1995). Branding with type. California: Adobe Press. Samuelsen, Bendik Meling, Adrian Peretz, og Lars Erling Olsen (2010). Merkevareledelse på norsk 2.0. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Stickdorn, Marc, and Jacob Schneider (red.) (2011). This is service design thinking. New Jersey: John Wiley.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3950004 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
24.05.2024

Innlevering
06.06.2024


09:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU