course-details-portlet

IDG2014 - Redaksjonell design 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Design av komplekse seriebaserte publikasjoner, og med en spesiell vektlegging på:

 • Informasjonsarkitektur
 • Manuskriptredigering
 • Bibliografiske referansesystem
 • Avansert ordeling og justering
 • Avansert detaljtypografi

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten besitter operasjonell kunnskap om tegnsetting og detaljtypografi iht. nasjonale rettskrivingsregler, ulike bibliografiske referansesystem, ulike vitenområder, ulike husregler og ulike typografiske konvensjoner.

Ferdigheter:

Studenten kan målrettet og systematisk håndtere orddelings- og justeringsparametre og detaljtypografere på en kontekst- og sjangersensitiv måte. Studenten kan effektivt gjennomføre et design- eller redesignprosjekt av en seriepublikasjon som forholder seg til sjangerkonvensjoner, som har et tidsriktig og tiltalende formspråk, som baserer seg på høy grad av praktisk funksjonalitet, brukervennlighet og informativitet, og som har en konsistent visuell identitet som er gjennomgående fra nummer til nummer og fra årgang til årgang, men som samtidig på en effektiv måte differensierer seg visuelt fra nummer til nummer og fra årgang til årgang.

Generell kompetanse:

Ved design av et tidsskrift eller redesign av et eksisterende tidsskrift vil studenten også kunne bidra med konstruktive forslag til teknisk og redaksjonell videreutvikling som tar hensyn til behov hos leserne, forfatterne, redaktørene og produsentene av tidsskriftet.

Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.

Læringsformer og aktiviteter

Kombinert individuelt prosjekt og to-persons gruppeprosjekt, med ukentlig underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering). Skisser, arbeidsprosess, underveisprototyper og resultat med spesifikasjoner (med mere) må dokumenteres i en rapport -- i tillegg til presentasjon av endelige prototyper.

Mer om vurdering

Mappen inneholder prototyper for redaksjonelle designløsninger samt en omfattende prosjektrapport.

Prosjektet utvikles iterativt med ukentlig veiledning av emneansvarlig samt tilbakemelding fra medstudenter.

Endelige resultater leveres samlet ved emnets avslutning. Prosjektet presenteres på oppsatt tidspunkt for klassen.

Summativ vurdering ved semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått.

Ved ikke bestått må ny mappe etableres ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogrammet Bachelor i grafisk design (BMED), og bestått IDG1101 Typografi 1

Kursmateriell

 • Erikson, Martin G. 2010. Riktig kildebruk: kunsten å referere og sitere. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • French, Nigel. 2018. InDesign type: professional typography with Adobe InDesign CC. 4. utg. Adobe Press.

Støttelitteratur:

 • Few, Stephen. 2012. Show me the numbers: designing tables and graphs to enlighten. 2. utg. Burlingame, CA: Analytics Press.
 • Joshi, Yateendra. 2003. Communicating in style. New Dehli: The Energy and Resources Institute.
 • Klanten, Robert, med fl. 2010. Turning pages: editorial design for print media. Berlin: Gestalten.
 • Lipson, Charles. Cite right: a quick guide to citation styles -- MLA, APA, Chicago, the sciences, professions, and more. 3. utg. Chicago og London: University of Chicago Press.
 • The Chicago manual of style. 2017. 17. utg. Chicago og London: University of Chicago Press.
 • The Chicago manual of style online. 2017. 17. utg. Chicago og London: University of Chicago Press. [krever innlogging via Oria / NTNU Universitetsbiblioteket]
 • Vinje, Finn Erik. 2009. Skriveregler. 9. utg. (bokmål eller nynorsk). Oslo: Aschehoug.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 ALLE

Innlevering
08.11.2023


12:45

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU