course-details-portlet

IDG2013 - Kalligrafi og skriftdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave i kalligrafi 50/100
Skriftdesignoppgave 50/100

Faglig innhold

Studentene blir introdusert til grunnleggende prinsipper, teknikker og ferdigheter innen kalligrafi og skriftdesign. Emnet består av øvelser samt to individuelle prosjektarbeider. Underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering).

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver, spesifikt innen kalligrafi og skriftdesign.
 • Studenten har opparbeidet seg en dypere innsikt i bokstavenes grunnformer og sammenheng mellom verktøy, substrat, form og uttrykk, samt innsikt i sammenhengen mellom form og brukskontekst.

Ferdigheter:

 • I løpet av emnet vil studenten utvikle ferdigheter innen tradisjonell kalligrafi med penn og papir samt innen digital utforming og utvikling av skrift med tilhørende programvare og tilpasninger.
 • Studenten kan på elementært vis håndtere industristandard verktøy for design av en typografisk skrift i form av en funksjonell font.

Generell kompetanse:

 • Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon.
 • Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.
 • Personlig utvikling og identitet i rollen som grafisk designer innenfor en rekke forskjellige sjangre, flater og plattformer, spesifikt med fokus på kalligrafi og skriftdesign.

Læringsformer og aktiviteter

 • Individuelt prosjektarbeid i kalligrafi, med formativ-iterativ evaluering (gjentatte omganger med underveisveiledning)
 • Skisser, arbeidsprosess og resultat må dokumenteres.
 • Individuelt arbeid i skriftdesign

Obligatoriske arbeidskrav: Ingen

Mer om vurdering

Individuelle arbeider i kalligrafi, og i skriftdesign må separat bestås for å bestå emnet.

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Dersom en av oppgavene ikke bestås, må denne oppgaven gjennomføres på nytt ved en senere gjennomføring av emnet.

For Bachelor i grafisk design vil oppgaveløsningene inngå i studentens samling av praktiske designarbeider, og kan etter eget valg inngå i studentens portefølje av utvalgte praktiske designarbeider som presenteres ved avslutning av studiets tredje og siste år.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet Bachelor i Grafisk Design.

 • IDG1101 Typografi I
 • IDG1010 Typografi II
 • IDG2312 Typografihistorie

Kursmateriell

Jenssen, Helene (2016). Kompendium: kalligrafi & skrift. Oslo. Henestrosa, Cristóbal, Laura Meseguer, og José Scaglione. (2017). How to create typefaces: from sketch to screen. Madrid: Tipo e.

STØTTELITTERATUR: Ahrens, Tim, og Shoko Mugikura (2014). Size-specific adjustments to type designs. München: Just Another Foundry. Beier, Sofie (2017). Type tricks: your personal guide to type design. Amsterdam: BIS Publishers. Beier, Sofie (2012). Reading letters: designing for legibility. Amsterdam: BIS Publishers. Character design standards [www.microsoft.com/typography/developers/fdsspec/ overview.aspx]. Cheng, Karen (2006). Designing type. Yale University Press. FontLab users’ manual for Macintosh [www.fontlab.com]. Haralambous, Yannis (2007). Fonts & encodings. Sebastopol: O’Reilly. Noordzij, Gerrit (2005). The stroke: theory of writing. London: Hyphen Press. Rask, Trine (2007). Skriftdesign: grundprincipper og arbejdsproces. København: Grafisk Litteratur. Rask, Trine (2009). Skriftdesign: øvelser på papiret. København: Grafisk Litteratur. Smeijers, Fred (2011). Counterpunch: making type in the sixteenth century – designing typefaces now. 2. utg. London: Hyphen Press. Southall, Richard (2005). Printer’s type in the twentieth century: manufacturing and design methods. London: The British Library. Unger, Gerard (2018): Theory of Type Design. Rotterdam: Nai10. Tidsskrifter om kalligrafi i NTNUs bibliotek: Letter Arts Review. Forum: Journal of Letter Exchange.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT2013 5.0 HØST 2019
IMT3012 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave i kalligrafi 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftdesignoppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU