course-details-portlet

IDG1011 - Front-end webutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Verdensveven (WWW) brukes nå som en plattform for sofistikerte interaktive applikasjoner som spenner fra nettbutikker og blogger, til nesten alle typer moderne digitaletjenester, som strømming, nyhetkanaler eller sosiale medier. Å lage webapplikasjoner krever integrasjon av en rekke teknologier. Dette emnet fokuserer på grunnleggende teknologier som brukes i utvikling av brukergrensesnittdelen av en webapplikasjon (også kjent som klientside, eller front-end, eller enklere sagt webdesign). Moderne nettapplikasjoner er svært interaktive, og bruker JavaScript for å programmere interaksjonen med brukeren. Ement er en introduksjon til JavaScript, skriptspråk for nettsideutvikling (nå for tiden også brukt til serversideprogrammering, som NodeJS), og vil dekke følgende:

 • Grunnleggende JavaScript-programmering
 • Funksjoner, objekter og klasser
 • Betingede utsagn og løkker
 • Arbeide med DOM (Document Object Model)
 • Håndtere hendelser
 • Web APIer (for eksempel for lagring på klienten)
 • Feilhåndtering og feilsøking

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har grundig kjennskap til nøkkelbyggesteinene i JavaScript og web-APIer som brukes med JavaScript, hovedsakelig DOM
 • Forstå den grunnleggende teorien bak Objektorientert programmering (OOP) og hvordan dette forholder seg til JavaScript
 • Har kjennskap til håndtering av feil og til feilsøking i nettleseren
 • Forstå hvordan web-utvikling og -design påvirker bærekraft

Ferdigheter

 • Kan lage enkle interaktive og dynamiske nettsider ved hjelp av JavaScript, HTML og CSS
 • Kan løse enkle programmeringsoppgaver i JavaScript

Generell kompetanse

 • samarbeide om å løse webprogrammeringsoppgaver
 • vise forståelse av det du har lært gjennom å anvende disse kunnskapene til å løse programmeringsoppgaver, samt gjennom å diskutere, forklare og eksemplifisere
 • forklare og argumentere for tilnærmingen som du har valgt for å løse en webprogrammeringsoppgave

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Både individuelle- og samarbeidsøvinger
 • Laboratoriearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Gruppearbeid
 • Quiz
 • Obligatoriske oppgaver
 • Hjemmelesing og -øvinger

Undervisningsspråk: Engelsk om utvekslingstudenter er tatt opp, ellers norsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske oppgaver

Mer om vurdering

 • Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende skriftlig eksamen.
 • Utsatt eksamen i august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Webdesign (ÅRWEB)
Webutvikling (BWU)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 07.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
A-atriet-2/3 (A-160) Ametyst 30
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU