course-details-portlet

IDG1009 - Flerkanalpublisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Flerkanalpublisering er et teoretisk og praktisk emne med fokus på designprosessen, førtrykk, trykk, innbinding og ferdiggjøring, samt digital publisering. Studentene arbeider individuelt med reformulering, utforsking, analyse, konseptutvikling, skissering, utforming og realisering av et prosjekt på tvers av forskjellige plattformer. I løpet av en iterativ designprosess gjør studentene seg kjent med teknikker og verktøy for design for digitale flater og trykk.

Førtrykk

Studentene blir bedre kjent med prosesser rundt og kunnskap om digitalt kildemateriale og formater, bildebehandling og klargjøring for trykk, grunnleggende fargestyring, sideombrekking, optimalisering for trykk, digital arbeidsflyt og proofing (prøvetrykk).

Trykk, innbinding og ferdiggjøring

Emnet skal gi studenten kunnskaper om trykk, innbinding og ferdiggjøring, der utskytning, substrategenskaper og papirkvaliteter står sentralt.

Digital publisering

Gjennom emnet vil studentene vil lære om filformater og standarder for digitale publikasjoner, inkludert grunnleggende e-bok-tilrettelegging.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene:

Kunnskaper:

 • ha kunnskaper om designprosesser og idéutvikling
 • ha kunnskaper om teorier, prosesser og verktøy knyttet til fremstilling av trykte papirmedier
 • ha kunnskap om filformater og klargjøring av digitalt materiale for trykk
 • ha kjennskap til produksjonsprosesser og materialer med relevante egenskaper for trykksaker
 • ha kjennskap til produksjonsprosesser og formater for digital publisering

Ferdigheter:

 • kunne anvende faglig kunnskap på praktiske problemstillinger, slik som å produsere en trykksak fram til leveranse for trykking samt tilrettelegging for digital publisering
 • kunne framstille fargestyrte filer klare for trykk
 • kunne fremstille filer for ePub
 • kunne framstille filer for digital publisering i ulike formater og plattformer

Generell kompetanse:

 • kjenne til virkemåter og kapasiteter for programvare brukt i framstilling av trykksaker
 • beherske teorien på en slik måte at de er i stand til å formidle sentralt fagstoff som teorier og løsninger både skriftlig og muntlig
 • ha grunnleggende kunnskaper om fargekomposisjon og fargevalg og ha kjennskap til metoder for applikasjonsbasert fargestyring.

Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og workshops.

Formativ/iterativ veiledning på mappe-oppgaver. Emnet vil bestå av forelesninger, workshops, veiledning og et større designarbeide som klargjøres for trykk og digital publisering i ulike kanaler. Det praktiske arbeidet skal følges av et metodenotat hvor studenten redegjør for research, kreativ prosess, produksjonsprosess og ferdigstilling av de enkelte delene i arbeidet.

For Bachelor i grafisk design vil oppgaveløsningene inngå i studentens samling av praktiske designarbeider, og kan etter eget valg inngå i studentens portefølje av utvalgte praktiske designarbeider som presenteres ved avslutning av studiets tredje og siste år.

Mer om vurdering

Vurderingsmappen inneholder designforslag for ni flater, trykte og digitale, samt prosessdagbok. I tillegg gjennomføres en muntlig presentasjon. Som grunnlag for presentasjon på de ulike flatene skal det være gjort utvikling av idé og konsept. Utviklingsprosess og egen refleksjon vises i prosessdagbok. Innlevering av designforslag for de ulike flater er oppdelt i tre separate innleveringer. Innleveringer via Blackboard er gjerne i februar, mars og april med presentasjon i mai.

Veiledninger gjennomføres både gruppevis og individuelt i fire-seks omganger.

Summativ vurdering ved semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått.

Ved ikke bestått må ny vurderingsmappe etableres ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet Bachelor i Grafisk Design

Kursmateriell

Johansson, Kaj, Peter Lundberg og Robert Ryberg (2011). A guide to graphic print production. 3. utg. Hoboken, New Jersey: John Wiley.

Smith, K. and Melanie Ramdarshan Bold (2012). The Publishing Business. Bloomsbury Publishing.

Støttelitteratur

Kipphan, Helmut (red.) (2002). Handbook of print media: technologies and production methods. Berlin: Springer-Verlag.

Skarsbø, Sven Erik (2012). Trykking i den digitale tidsalder. Bergen: Fagbokforlaget. Skjegstad, Leif Espen (2005). Industriell bokbinding og ferdiggjøring. Drammen: Vett og Viten.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT1009 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
01.05.2024

Innlevering
15.05.2024


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU