course-details-portlet

IDG1004 - Farge i grensesnittdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

 • Det menneskelige synsapparatet
 • Lys og farge, visuelle fenomener
 • Prinsipper for fargeblanding på datasystemer
 • Digitale farger
 • Fargers bruk og betydning, fargesemantikk
 • Fargeordningssystemer, fargekontrast og fargeharmoni
 • Bruk av farger og fargekontrast for å forbedre brukerinteraksjon
 • Fargerelaterte aspekter ved universell utforming

Læringsutbytte

Målet med emnet er å gi en forståelse av fargepersepsjon og dens mulige innvirkning på utformingen av datagrafikk. Studentene skal være i stand til å anvende prinsippene for fargeharmoni og bruke ferdigheter til riktig bruk av farger ved design for skjermbaserte medier. Studentene skal også lære om problemene brukere med redusert fargesyn kan oppleve og hvordan riktig fargebruk kan legge til rette for universell utforming.

Forventet kunnskap:

 • Beskrive funksjonene i det menneskelige synssystemet og fargeoppfattelse som gjelder for skjermbasert design.
 • Demonstrere kunnskap om virkningen av redusert fargesyn og hvordan effekten kan kompenseres for ved universell utforming.
 • Vise en forståelse for fargepaletter og applikasjon i design.

Forventet ferdigheter:

 • Anvendelse av prinsipper for fargeharmoni.
 • Anvendelse av metoder for å velge og spesifisere farger for skjermbasert design.
 • Anvende av forståelse for fargeoppfattelse ved design av brukergrensesnitt.

Forventet generell kompetanse:

 • Demonstrere grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap ved evalueringer av brukergrenesnittsdesign, samt designe nye brukergrensesnitt som følger prinsipper for universell utforming.
 • Demonstrere en forståelse for universell utforming i bruk av farger i brukergrensesnitt, spesielt med tanke på redusert fargesyn.

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger

-Gruppearbeid

-Lab.øvelser

-Obligatoriske oppgaver

.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2 obligatoriske oppgaver

Mer om vurdering

Muntlig eksamen teller 100%, har utsatt eksamen i august.

2 obligatoriske arbeidskrav må være godkjent.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)
Webdesign (ÅRWEB)

Kursmateriell

Thyne Theresa-Marie, Applying Color Theory to Digital Media and Visualization, CRC Press; 1 edition (2016)

Støttelitteratur:•

Teigen Tom, Farger en visuell innføring, Gyldendal Norsk Forlag AS 2004

Valberg Arne, Fargenes verden, Tapir Akademisk Forlag, 2009

Chisholm, W. and May, M. (2008) Universal Design for Web Applications: Web Applications That Reach Everyone, O'Reilly Media

Berns, R. (2000) Billmeyer and Saltzman’s principles of colour technology NY: Wiley

Forelsesningsnotater

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
 • Interaksjonsdesign
 • Mediefag og kommunikasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU