course-details-portlet

IDATT2002 - Databaser

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer B

Faglig innhold

Dette emnet dekker følgende tema:

Terminologi knyttet til databaser. Datamodellering og databasedesign. Relasjonsdatabasesystemer og SQL. Databaseintegritet. Normalisering. Transaksjonshåndtering og flerbrukerproblematikk. Sikkerhet. Introduksjon av alternativer til relasjonsdatabase (NoSQL). Kobling mellom database og programmering.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal:

 • kjenne til sentrale begreper (norsk og engelsk) innen databaser, og kan gjøre rede for disse
 • forstå problemer knyttet til flere samtidige brukere av en database og vite hvordan disse kan løses
 • kjenne til teorien bak relasjonsmodellen
 • kjenne til alternativer til relasjonsdatabase (NoSQL og semi-strukturelle data)

Ferdigheter: Kandidaten skal:

 • kunne opprette en egen database, og hente ut og endre dataene i denne databasen, alt via SQL
 • se sammenhengen mellom programkode og underliggende SQL / database
 • kunne optimalisere SQL-spørringer med tanke på ytelse
 • kunne konstruere en datamodell (EER) for en gitt problemstilling og oversette denne til relasjonsmodellen
 • kunne foreslå bærekraftige løsninger på lagring av data knyttet til normalisering og gjenbruk av data

Generell kompetanse: Kandidaten skal:

 • få en forståelse for å anvende databaseløsninger til å løse ulike behov for lagring og representasjon av digitale data
 • få en forståelse for sikkerhetsutfordringer i databasesystem
 • ha forståelse for hva god datakvalitet er

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning med praktiske øvinger og diskusjonsforum.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Tilsvarende 8 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Det kan stilles krav om at øvinger gjennomføres som gruppearbeid (teamarbeid).

Ny/ utsatt eksamen: Skriftlig eksamen: August.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDATT2103 7.5 HØST 2023
IDATG2002 7.5 HØST 2023
IDATA2002 7.5 HØST 2023
INFT1001 3.0 HØST 2023
DIFT1002 3.0 HØST 2023
IDATG2204 7.5 HØST 2023
IDATA2303 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Databaseteknikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 B 03.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 Sluppenvegen 14 7
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 7
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 81
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 B 13.08.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 3
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU