course-details-portlet

IDATA2503 - Mobile applikasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter A

Faglig innhold

 • Introduksjon til mobile plattformer
 • Programmering av mobile applikasjoner
 • Kryssplatform utvikling ved bruk av Flutter, React eller andre verktøy
 • Designmønster og best praksis for utvikling av mobile applikasjoner

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Mobile plattformer (Android, iOS)
 • Kryssplattform utviklingsteknologi for mobiltelefoner

Ferdigheter. Kandidaten kan:

 • Utvikle en applikasjon på en mobilplattform
 • Presentere egne ideer og resultater

Generell kompetanse - kandidaten skal øve på tidligere lærte ferdigheter:

 • Agil utvikling i grupper
 • Versjonskontroll med GIT

Læringsformer og aktiviteter

Temaforelesninger. Obligatoriske øvinger. Utvikling av et programmeringsprosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Muntlig eksamen basert på prosjektoppgaven.

For å få adgang til eksamen, må alle obligatoriske laboratorieøvinger med laboratorierapport være innlevert innen gitte tidsfrister og alle må være godkjente.

Tidspunkt for utsatt eksamen: Mai/juni.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Kursmateriell

Deles ut ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ID303911 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Program/system-utvikling
 • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 A

04.12.2023 - 06.12.2023

08:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Tidspunkt for eksamen publiseres i Blackboard
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU