course-details-portlet

IDATA2306 - Applikasjonsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

Emnet handler om utvikling av serverapplikasjoner (backend).

Emnet inneholder følgende temaer:

 • Webtjenester og REST API
 • Datalagring, entitetsklasser, Java Persistance Api (JPA), Object-Relational Mapping (ORM)
 • Forskjellige roller av komponenter i en serverapplikasjon: repositories, services, controllers, model classes

Java rammeverk som Spring er brukt for praktisk utvikling av applikasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten skal forstå:

 1. Historien av serverapplikasjonsutvikling
 2. Arkitektur av moderne backend applikasjoner og mikrotjenester
 3. Lag av backend applikasjoner: datatilgang, tjenester, presentasjonslag
 4. Object-relational mapping tilnærming og begrensninger
 5. Autentisering av backend endpoints, inkludert tokens (JWT)
 6. Kommunikasjon mellom backend- og frontend-systemer

Ferdigheter - studenten kan:

 1. Designe en serverapplikasjon (backend) ifølge businesslogikken
 2. Lage en serverapplikasjon ved bruk av backendrammeverk som Java Spring
 3. Koble businesslogikken til persistent datalagring inkludert CRUD operasjoner (Create, Read, Update, Delete)
 4. Lage automatiserte tester for REST API med verktøy som Postman
 5. Implementere endpoint autentisering
 6. Presentere egne ideer, kunnskap og resultater

Generell komptenanse - studenten skal bli bedre i følgende ferdigheter som er lært tidligere:

 • Agil utviklingsmetodikk
 • Versjonsstyring med GIT

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger, prosjektarbeid i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Alle obligatoriske øvinger må være godkjente for å få tilgang til eksamen.

Mappen består av arbeid som utføres og dokumenteres gjennom digitale innleveringer gjennom semesteret. Mappen inneholder rapporter fra prosjektarbeid i grupper. Mappen kan også inkludere individuelle refleksjonsnotater og oppgaver. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Kursmateriell

Annonseres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ID303911 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Informasjonssystemer
 • Datateknikk
 • Informasjonsteknologi
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU