course-details-portlet

IDATA2305 - Operativsystemer med systemprogrammering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Emnet vil etablere definisjoner, prinsipper, rammeverk og arkitekturer innen moderne operativsystemer. Emnet vil vektlegge prosesser, trådsystemer, synkronisering, CPU-tildeling, lagertildeling, filsystemer, inn/utenheter, vranglåshåndtering, multiprosessorsystemer og sikkerhet. Viktige eksempler vil være WINDOWS, UNIX, ANDROID & MAC OS.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal forstå hvilke oppgaver et operativsystem løser, hvordan oppgavene løses og bruksegenskapene ved et operativsystem. Studenten skal kunne arbeide med en operativsystemkjerne, prosesser, tråder, synkronisering, tidsdeling, minnehåndtering, filsystemer, I/O, vranglåshåndtering, multiprosessorsystemer og sikkerhet.

Ferdigheter: Studenten skal kunne utnytte operativsystemet effektivt, som systemutvikler, som administrator og som sluttbruker. Studentene skal kunne programmere med tråder og synkronisering.

Generell kompetanse: Studenten skal kjenne utfordringer med og løsninger for håndtering av ressurser som prosessorer og minne. Studentene skal kunne håndtere grensesnitt som programvare-maskinvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Utsatt/kont eksamen kan utføres som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ID202812 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Datamaskiner
  • Datateknikk
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 10.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C215 Ankeret/Hovedbygget 5
G132 Gnisten/Fagskolen 42
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU