course-details-portlet

IDATA2305 - Operativsystemer med systemprogrammering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Emnet vil etablere definisjoner, prinsipper, rammeverk og arkitekturer innen moderne operativsystemer.

Emnet vil vektlegge prosesser, trådsystemer, synkronisering, CPU-tildeling, lagertildeling, filsystemer, inn/utenheter, vranglåshåndtering, multiprosessorsystemer og sikkerhet.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten har forståelse av:

 • Hvilke oppgaver et operativsystem løser
 • Bruksegenskapene ved et operativsystem.
 • Kritiske tjenester som operativsystemer tilbyr, inkludert tidsdeling og minnehåndtering.

Ferdigheter - studenten kan:

 • Utnytte et operativsystemet effektivt, som systemutvikler, som administrator og som sluttbruker.
 • Programmere med tråder og synkronisering.

Generell kompetanse - studenten vet om:

 • Utfordringer med og løsninger for håndtering av ressurser som prosessorer og minne.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Alle obligatoriske øvinger må være godkjent for å få tilgang til eksamen.

Utsatt/kont eksamen kan utføres som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Kursmateriell

Annonseres ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ID202812 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Datamaskiner
 • Datateknikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU