course-details-portlet

IØ6555 - Digital teknologi og dens påvirkning på fremtidens arbeids- og organisasjonsliv

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet vil utvikle en forståelse av hvordan digitalisering er i ferd med å endre måten vi driver forretningsvirksomhet på.

Emnet gir først en introduksjon til sentrale økonomisk orienterte beslutningsteorier og praksiser, og benytter deretter disse begrepene til å analysere ulike områder der digitalisering og nye digitale teknologier forventes å få stor påvirkning.
- Basis om økonomisk orienterte beslutningsteorier:
o Beslutningsstøttemodeller
o Beslutninger under usikkerhet
o Produkisjon og logistikk
o Fleksibilitet

- Sentrale trekk ved digital teknologisk utvikling: Hva skjer og hvordan påvirker der hvordan man driver forretningsvirksomhet?
o Kunstig intelligens
o Selvdrevne kjøretøy – effekter innenfor transport og logistikk
o Fornybare energikilder og applikasjoner innenfor «elektrifisering» av økonomier
o “Block chain”-teknologi og dens påvirkning av transaksjoner mellom bedrifter
o “Smarte” byer
o Kryptovalutaer og påvirkning på finansmarkedene
o Den digitale transformasjonen og påvirkningen på helsesektoren

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Ha kunnskap om sentrale økonomiske beslutningsteorier og –begreper
- Ha dyp kunnskap om utvalgte aktuelle digitale teknologier og deres effekt på forretningsdrift og beslutningstaking i moderne organisasjoner

Ferdigheter:
- Ha lært seg metoder for å analysere kvantitativt hvordan digitale teknologier påvirker og endrer økonomiske forutsetninger for forretningsdrift
- Har bygd opp et forståelsesapparat for hva man generelt skal se etter i kontakt med nye digitale teknologier når det gjelder effekter på forretningsdrift

Generelle ferdigheter:
- Lære seg å tilegne seg ny kunnskap om digitalisering og dens effekter
- Lære å skrive/uttrykke seg presist i forhold til digitalisering

Læringsformer og aktiviteter

urset er seminarbasert med to seminarer på to dager. På seminarene vil det bli benytttet forelesninger, diskusjoner og case. Mellom seminarene vil studentene jobbe med en øving. I tillegg blir det arrangert nettmøter med faglærer og/eller studentassistenter for spørsmål og for erfaringsutveksling mellom studentene. Deltakelse på seminarene er obligatorisk.

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen som leveres via Inspera.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved IØT, høyere nivå (TKSEVUM)
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Kursmateriell

Annonseres ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU