course-details-portlet

IØ3012 - Praksisopphold/Prosjektarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Studentene i masterprgrammet globalisering skal utføre et prosjekt i en bedrift eller organisasjon. Som del av utplasseringen må studentene skrive en individuell rapport som må oppfylle faglige krav på masternivå. Oppgaven må være et faglig arbeid som må relateres til, eller inkludere deler av, praksisoppholdet. Følgende er eksempler på forskningsområder som dekkes av emnet og som utplasseringsprosjektet kan relateres til: Internasjonal relasjoner, bærekraftig utvikling, bedrifters samfunnsansvar, globale verdiskapningskjeder, internasjonale standarder og indikatorsystemer for bærekraftig utvikling, miljøledelse, kunnskaps- og teknologioverføring.

Læringsutbytte

Læringsmålene er å utvikle og bygge studentenes personlige, faglige og profesjonelle egenskaper ved å gi dem muligheten til å forske på og administrere et individuelt arbeidsprosjekt i et tverrfaglig perspektiv innenfor et globalt selskap, eller gjennom et prosjektarbeid ved NTNU i samarbeid med en internasjonal bedrift eller organisasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal ha veileder fra både NTNU og bedriften/organisasjonen.

Mer om vurdering

En obligatorisk skriftlig rapport som er relatert til praksisprosjekt/prosjektarbeidet skal leveres til NTNU-veilederen innen 15. desember (omfang: 35-40 sider, 12 pt, linjeavstand 1,5). Rapporten gis karakteren bestått/ikke-bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Global Manufacturing Management (MSGLOMAN)
Globalisation and Sustainable Development (MSGLOPOL)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i Globalization.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Globalisering
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU