Global produksjonsledelse

Global produksjonsledelse

Global produksjonsledelse - masterstudium (sivilingeniør) (2-årig)

Studenter fra master i global produksjonsledelse ser på data hentet fra kunstig virkelighet (VR) i Logistikk 4.0 laboratoriet. Foto: Geir Mogen/NTNU.

studyprogramme-autofacts-portlet

MSGLOMAN, Sun Feb 25 07:28:02 CET 2024 | M2

Lyst til å jobbe med ledelse i internasjonale teknologibedrifter?

På master i global produksjonsledelse (Global Manufacturing Management) får du utvidet din ingeniørkompetanse med emner innen strategi, industriell økonomi, produksjon, logistikk og teknologiledelse.

Masterprogrammet er internasjonalt og undervises på engelsk. Besøk masterprogrammet sin engelske nettside for mer informasjon.

Master i global prosjektledelse gir deg et bredt og integrert sett med ferdigheter som kombinerer ingeniør- og ledelseskompetanse i et globalt perspektiv.

Du får et teoretisk grunnlag og analytiske ferdigheter for å effektivt kunne møte konkurranse-utfordringer i industrien. Du lærer blant annet om hvordan du skal forstå et selskaps strategiske posisjon, hvordan et selskap kan utvikle konkurransefortrinn i det globale markedet og hvordan et selskap kan gjøre forbedringer i for eksempel distribusjonskjeden.

Du kan spesialisere deg innenfor en av følgende studieretninger:

  • Production Management
  • Purchasing Management

Med en master i global produksjonsledelse har du kompetanse til å jobbe med og utvikle teknologi og bærekraftige løsninger for globale selskap.

Les mer om jobbmuligheter på studieprogrammet sin engelske nettside.

Som student på master i global produksjonsledelse blir du del av en studentgruppe med både Norske og internasjonale studenter. Linjeforeningen for studenter på global produksjonsledelse er Globus.

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på i Trondheim.

Master i global produksjonsledelse går over to år (fire semester), er på 120 studiepoeng og består av:

  • Første og andre semester består av obligatoriske og valgbare emner.
  • tredje semester spesialiserer du deg videre gjennom fordypningsprosjekt og obligatoriske og valgbare emner.
  • fjerde semester og siste semester skriver du masteroppgaven. 

Det er lagt til rette for at du kan dra på utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

Se studieplanen til master i global produksjonsledelse på studieprogrammet sin engelske nettside.

For informasjon om opptak og opptakskrav se den engelske nettsiden til masterprogrammet.

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Se kontaktinformasjon og informasjon om veiledning på studieprogrammet sin engelske nettside.