HRAD1001 - Anatomi og fysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Nomenklatur, grunnleggende biokjemi, cellen og vev, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, nervesystemet, urinveiene, fordøyelsessystemet, hormonsystemet, skjelettet, ledd og muskulatur, hud og sansesystemet, forplantningssystemet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha fullført emnet HRAD1001 Anatomi og fysiologi forventes det at kandidaten er i stand til å:
- gjøre rede for menneskekroppens normalanatomiske oppbygging, funksjon og fysiologiske prosesser relevant for radiografifaget, herunder organer og organsystemer
- beskrive menneskekroppens organer og organsystemers beliggenhet i forhold til hverandre (topografisk anatomi, snittanatomi)

Ferdigheter:
Etter å ha fullført emnet HRAD1001 Anatomi og fysiologi forventes det at kandidaten er i stand til å:
- anvende medisinsk terminologi innen anatomi og fysiologi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminardag, selvstudium og oppgaveløsning. Det oppfordres til kollokvium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav: test innen skjellettanatomi

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan ha eksamensadgang.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi og kjemiingeniørfag (FTÅRKJ)
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 07.12.2017 09:00 DI172 , Datasal 10345, bygg 10 , DI42 , Hall B
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 12.03.2018 09:00 221 , 220
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.