course-details-portlet

HIST3125 - Prosjektutforming for masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Formålet med dette emnet er at studentene skal utforme en prosjektbeskrivelse for sin avsluttende mastergradsoppgave i historie. Emnet innebærer at studentene velger tema for masteroppgaven og knytter kontakt med en aktuell veileder. Emnet forutsetter at studentene arbeider selvstendig med faglitteratur av relevans for mastergradsarbeidet i samråd med veileder. Det vil danne et utgangspunkt for utvikling av tema og problemstillinger masteroppgaven skal undersøke. Studentene skal også lære gjennom praktisk erfaring hvordan presentere faglige valg og vurderinger knyttet til metode, kildemateriale og plan for gjennomføring. Undervisningen i emnet vil ta høyde for den faglige variasjonsbredden når det gjelder vektlegging av ulike elementer i prosjektbeskrivelsen og, så langt råd er, være tilpasset den enkelte students behov.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Etter å ha gjennomført dette emnet skal kandidaten

 • ha god oversikt over relevant faglitteratur innen det temaet man har valgt å skrive masteroppgave om
 • ha gode kunnskaper om hva som kjennetegner et gjennomførbart faglig prosjekt i historie

Ferdigheter

Kandidaten

 • vil være i stand til å avgrense tematisk og periodemessig et gjennomførbart forskningsprosjekt i historie
 • vil ha gode ferdigheter i å orientere seg i aktuell faglitteratur
 • vil ha evner til å planlegge et selvstendig forskningsprosjekt
 • vil ha erfaring med å presentere sine prosjektplaner muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Emnet legger opp til mye studentaktivitet gjennom seminarer hvor faglærerne legger til rette for nødvendig læring i hvordan skrive en prosjektbeskrivelse på masternivå. Studentene vil bli veiledet gruppevis og individuelt i de ulike delene av prosessen med prosjektutformingen. Studentene vil samtidig ha kontakt med veileder for masteroppgaven i arbeidet med prosjektbeskrivelsen. Den felles undervisningsdelen i emnet vil være konsentrert i starten av semesteret, og deretter vil studentene individuelt eller i grupper bli fulgt opp av sine respektive faglige veiledere. En nærmere beskrivelse av plan for undervisningen gis ved semesterstart. Ta kontakt med ansvarlig faglærer for spørsmål omkring opplegget.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Historie (MHIST)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i historie.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Antikkens kultur
 • Gresk
 • Historie
 • Latin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for moderne samfunnshistorie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU