HIST3012 - Praksisopphold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Studentene skal utføre et prosjekt i en bedrift eller organisasjon. Som del av utplasseringen må studentene skrive en individuell oppgave som skal oppfylle faglige krav på masternivå. Oppgaven er et faglig arbeid som må relateres til, eller inkludere deler av, praksisoppholdet. Følgende er eksempler på forskningsområder som dekkes av emnet og som utplasseringsprosjektet kan relateres til: internasjonale relasjoner, sosial endring, marginalisering og mobilitet, konflikt og fred, kulturell kunnskap, flerkulturell ledelse, kunnskaps- og teknologioverføring.

Læringsutbytte

Læringsmålene er å utvikle og bygge studentenes personlige, faglige og profesjonelle egenskaper ved å gi dem muligheten til å forske på og administrere et individuelt arbeidsprosjekt innenfor et globalt selskap eller gjennom et prosjektarbeid ved NTNU i samarbeid med en internasjonal bedrift eller organisasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal ha veileder fra både NTNU og bedriften/organisasjonen. En obligatorisk skriftlig oppgave for begge spesialiseringer som er relatert til praksisprosjekt/prosjektarbeidet skal leveres til NTNU-veilederen innen 15. desember (omfang: 35-40 sider, 12 pt, linjeavstand 1,5). Oppgaven gis en bestått/ikke-bestått karakter fra
NTNU-veilederen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Globalization (MSGLOBAL)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i globalisering.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST3011 22.5 01.08.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.