course-details-portlet

HIST3012 - Praksisopphold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Studentene skal utføre et prosjekt i en bedrift eller organisasjon. Som del av utplasseringen må studentene skrive en individuell oppgave som skal oppfylle faglige krav på masternivå. Oppgaven er et faglig arbeid som må relateres til, eller inkludere deler av, praksisoppholdet. Følgende er eksempler på forskningsområder som dekkes av emnet og som utplasseringsprosjektet kan relateres til: internasjonale relasjoner, sosial endring, bærekraftig utvikling, marginalisering og mobilitet, konflikt og fred, flerkulturell ledelse, kunnskaps- og teknologioverføring.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studentene skal arbeide innenfor et globalt selskap/organisasjon og derigjennom tilegne seg kunnskaper om arbeidslivet, utvikle nettverk og utføre arbeid som selskapet ønsker.

Ferdigheter

Kurset skal utvikle og bygge studentenes personlige, faglige og profesjonelle egenskaper ved å gi dem muligheten til å forske på og administrere et individuelt arbeidsprosjekt innenfor en global organisasjon eller selskap.

Generell kompetanse

Kurset vil gi studentene internasjonal eksponering og praktisk arbeidserfaring som vil utvikle deres profesjonelle egenskaper.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal ha veileder fra NTNU og bedriften/organisasjonen. En obligatorisk skriftlig oppgave for begge spesialiseringer som er relatert til praksisprosjekt/prosjektarbeidet skal leveres til NTNU-veilederen innen 15. desember (omfang: 8000 ord, 12 pt, linjeavstand 1,5). Oppgaven gis en bestått/ikke-bestått karakter fra NTNU-veilederen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Globalisation and Sustainable Development (MSGLOPOL)
Historie (MHIST)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i globalisering. Gjennomført minst 30 studiepoeng i emner frafordypningen i globalisering. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST3011 22.5 VÅR 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Globalisering
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU