course-details-portlet

HIST2045 - Fordypningsoppgave i historie - femårig lektorutdanning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Fordypningsoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Fordypningsoppgave 100/100

Faglig innhold

Fordypningsoppgaven er en skriftlig oppgave der studenten diskuterer et historisk tema, valgt i samråd med veileder. Målet med kurset er å gi studentene ferdigheter i å skrive en akademisk tekst. På slutten av kurset forventes det at studentene skal kunne dokumentere kilder, reflektere historisk, analysere informasjon og utvikle et sammenhengende argument. Oppgaven skal ha et omfang på 10,000-12,000 ord.

Læringsutbytte

Studenter som har gjennomført emnet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har

  • omfattende kunnskap om temaet for oppgaven

Ferdigheter

Kandidaten forventes å kunne

  • formulere en problemstilling og gjennomføre en mindre, historisk undersøkelse basert på litteratur og/eller originalkilder, herunder drøfte og konkludere
  • uttrykke seg i sjangeren akademisk sakprosa
  • bruke referanser til kilder og litteratur på en riktig måte
  • finne frem til relevant litteratur og kilder.

Læringsformer og aktiviteter

Skriving av oppgave, veiledning, seminar. Tema og problemstilling må godkjennes av veileder.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjenning av tema og problemstilling

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Forusetter opptak til den 5-årige integrerte lektorutdanningen i historie samt avlagt minimum HIST1300, HIST1500 og HIST1505/HIST2535 (eller tilsvarende).

Kursmateriell

Pensum og oversikt over emnets innhold (og øvrig relevant informasjon) blir gjort tilgjengelig på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2040 7.5 HØST 2019
HIST2055 15.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Fordypningsoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Fordypningsoppgave 100/100

Utlevering
03.05.2024

Innlevering
10.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU