course-details-portlet

HIST2010 - Bacheloroppgave i historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven er et skriftlig arbeid om et historisk emne som velges i samråd med faglærer.

Hensikten er å gi studentene en grunnleggende kompetanse i å utvikle og gjennomføre et lengre selvstendig skriftlig akademisk arbeid. Det betyr at de skal lære seg å resonnere, syntetisere og dokumentere skriftlige fremstillinger.

Oppgaven skal ha et omfang på 25-30 sider.

Læringsutbytte

Studenter som har gjennomført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsmål:

Kunnskaper: - omfattende kunnskap om temaet for oppgaven

Ferdigheter: - Formulere en problemstilling og gjennomføre en mindre, historisk undesøkelse basert på litteratur og/eller originalkilder, herunder drøfte og konkludere - Uttrykke seg i sjangeren akademisk sakprosa - Bruke referanser til kilder og litteratur på en riktig måte - Finne frem til relevant litteratur og kilder.

Læringsformer og aktiviteter

Skriving av oppgave, veiledning, forelesning/seminar

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Historie (BHIST)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til bachelorprogrammet i historie samt avlagt minimum enten HIST1110, HIST1150, HIST1250 og HIST1505 eller HIST1300, HIST1500 og HIST1505.

Kursmateriell

Se pensum publisert ved semesterets start og annet materiell (leseveiledninger og forelesningsplaner og annen relevant informasjon) publisert på Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Innlevering 10.11.2020

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 03.05.2021

Innlevering 10.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU