HFYS1005 - Fysiologi og treningslære

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Sentrale temaer er sirkulasjon, respirasjon, endokrinologi, muskelfysiologi, passive strukturers fysiologi (bein, sener, bruskvev, etc), energiomsetning og fordøyelse, immunologi, temperaturregulering, smerte, nevrofysiologi, samt arbeidsfysiologi - herunder utholdenhet, styrke, bevegelighet og koordinasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan:

 • beskrive og forklare normalfysiologiske prosesser ved fysisk og psykisk belastning, samt gjøre rede for hvilke fysiologiske mekanismer som påvirkes ved fysioterapeutiske tiltak, for eksempel fysisk trening
 • beskrive og forklare hvordan de ulike organsystemene fungerer sammen som en helhet
 • forklare og gjør rede for normalfysiologiske prosesser som et grunnlag for senere i studiet å forstå konsekvenser av skade og sykdom

 

Ferdighet

Kandidaten kan:

 • gi en fysiologisk begrunnelse for valg av fysioterapeutiske tiltak og testmetoder, i forhold til for eksempel sirkulasjon, lungefunksjon, utholdenhet, muskelstyrke og koordinasjon

 

Generell kompetanse

Kandidaten har:

 • innsikt i normalfysiologiske prosesser, og kan relatere disse til fysisk aktivitet og inaktivitet i et livsløpsperspektiv

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Laboratorieforsøk
 • Selvstudium
 • Gruppearbeid
 • Tilrettelagt arbeid

Obligatoriske aktiviteter

 • Egentrening (3-delt arbeidskrav)

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er en 6 timer skriftlig skoleeksamen uten tillatte hjelpemidler.

 

Arbeidskravet består av tre obligatoriske deler.

 1. Skriftlig individuell utarbeidelse av prosjektplan
 2. Skriftlig individuell rapport fra prosjekt
 3. Muntlig gruppevis presentasjon av prosjekt

 

Alle 3 deler gis èn ekstra mulighet for godkjenning hvis ikke godkjent eller ikke møtt ved ordinær gjennomføring.

 

Alle arbeidskrav må være vurdert til godkjent for at man har adgang til eksamen.

Kandidaten trenger ikke å gjennomføre arbeidskrav på nytt dersom vedkommende blir vurdert til ikke-bestått på ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GFT14 15.0 01.09.2017
HFYS1001 10.0 01.09.2017
HFYS1004 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 21.12.2017 09:00 JB31 , JB40 , H3 Rom 521(Sprokkit)
Vår UTS Skriftlig eksamen** 100/100 E 20.03.2018 09:00 211
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
 • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, trenger du ikke å ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.