course-details-portlet

HFEL8000 - Forskningskommunikasjon: audienser, mål og former

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet skal gi innføring og praktisk trening i effektiv kommunikasjon av egen forskning, rettet mot viktige målgrupper i både akademiske og ikke akademiske miljøer (som tidsskrift, brukergrupper, allment publikum, Forskningsrådet og lignende)

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Studenten
- har fremragende kunnskap om konvensjoner som kreves i vitenskapelige sammendrag, vitenskapelige artikler, og søknader til forskningsmidler
- kjenner til prinsippene for Open Access-publisering ved NTNU
- har kunnskap om journalistiske teknikker i allmennrettet formidling

FERDIGHETER:
Studenten
- kan beskrive forskningen sin med få setninger til personer med annen fagbakgrunn (pitch)
- kan skrive et vitenskapelig sammendrag
- kan skrive blogg for å engasjere brukergrupper til egen forskning
- kan skrive et allmennrettet sammendrag av egen forskning
- bruker en stil som passer til målgruppene

Læringsformer og aktiviteter

28 timer forelesning/seminar/gruppearbeid fordelt på to 2-dagers sammenkomster.

Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.

Det er obligatorisk å levere, og få godkjent, utkast til tre skriveprodukter:
Et vitenskapelig sammendrag, blogg (brukerrettet) og kronikk (allmennrettet).

Obligatoriske aktiviteter

  • Utkast til tre skriveprodukter
  • Obligatorisk oppmøte på alle kursdager

Mer om vurdering

Sluttvurderingen i emnet er en skriftlig oppgave som består av ferdige versjoner av de tre skriveproduktene.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før kandidaten får gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Nygaard, L. P. (2009) Writing for Scholars: A Practical Guide to Making Sense and Being Heard. Universitetsforlaget.
Cargill, M. & P. O’Connor (2013) Writing Scientific Articles. Wiley-Blackwell.
Gjesteforelesninger og andre kursmateriell vil være tilgjengelig i Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MN8000 3.0 01.09.2017
SMED8005 3.0 01.09.2019
MH8000 0.5
SMED8007 0.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt språkvitenskap
  • Språklig kommunikasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 14.04.2020

Innlevering 21.04.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU