course-details-portlet

HBIOT2022 - Medisinsk mikrobiologi og generell immunologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Immunsystemets oppbygging og funksjon. Laboratorieoppgaver: Antigen/Antistoff reaksjoner, Differensiere immunceller i blodutstryk og lysmikroskop, samt ved spesifikke overflatemarkører og fluorescens mikroskopi. Teoretisk kunnskap om mikroorganismer (bakterier, virus, sopp og parasitter); oppbygging, struktur og vertsinteraksjon. Laboratorieoppgaver: Utsåing og mikrobiologisk dyrkning, identifikasjon av bakterier og virus og resistenstesting av bakterier.

Læringsutbytte

Etter eksamen i emnet skal studenten ha kunnskap om:

 • Immunsystemets oppbygning og organisering.
 • Hvordan cellene i immunforsvaret fungerer og samarbeider i en immunrespons.
 • Oppbygning og struktur av mikroorganismer samt deres interaksjon med vert.

Etter eksamen i emnet skal studenten ha kunnskap og ferdigheter om:

 • Hvordan mikroorganismer analyseres og undersøkes som et ledd i diagnostikk, oppfølging og behandling av sykdom.
 • Riktig behandling av ulike typer humanbiologisk prøvemateriale, og har kunnskap om hvordan analytiske, pre- og postanalytiske forhold påvirker analysesvar.
 • Anvendelse av analyseinstrumenter og laboratorieutstyr som benyttes i medisinske laboratorier innen medisinsk mikrobiologi og immunologi.
 • Beherske metoder for bioingeniørfaglig arbeid på en strukturert og nøyaktig måte, etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer, og vurdere metoders muligheter, begrensninger og feilkilder for å sikre pålitelige analysesvar.
 • Beherske metoder for håndtering av humanbiologisk materiale med tilhørende resultater og informasjon.
 • Bioingeniørfaglig innsikt og kompetanse til å tolke en bestilling og formidle korrekt prøvetaking, forsendelse av humanbiologisk materiale og prøvesvar på norsk både skriftlig, muntlig og til rett tid.
 • Finne, vurdere og følge gjeldende retningslinjer for vern mot kjemiske stoffer og biologisk materiale og forstår deres innvirkning på organismen samt deres miljømessige konsekvenser med fokus på HMS.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsinsats beregnes til totalt 218 timer, hvorav 41 timer forelesning, 30 timer laboratoriekurs og 147 timer egenaktivitet inklusive rapportskriving og loggføring.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk laboratoriearbeid - Medisinsk mikrobiologi
 • Obligatorisk laboratoriearbeid - Immunologi
 • Obligatoriske rapporter

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i mai / juni

Ved ny (utsatt) eksamen kan vurderingsformen endres til muntlig.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum litteratur :

"Immunologi", Christian Kanstrup Holm, Fadl's forlag, 1.utg. 2017, Støtte litteratur: "Immunologi og immunologiske teknikker", Tor Lea, Fagbokforlaget, 3.utg. 2006, ISBN 82-450-0219-4

Medical Microbiology Murray, Patrick R. / Kobayashi, George S. / Pfaller, Michael A/Rosenthal, Ken S. Wolfe International student edition ISBN: 978-0-323-08692-9 Medisinsk mikrobiologi Degre, Miklos / Hovig, Berit / Bukholm, Geir / Rollag, Halvor (red.) 3.utgave Universitetsforlaget ISBN: 978-82-05-31590-7 Metodehefte i mikrobiologi Augusta Irene Kvam, Kirsten Lines Slotterøy og Kine Husteli Kristiansen. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO2003 7.5 HØST 2021
HBIOA2002 3.0 HØST 2022
HBIOA2003 3.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 20.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 5
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 51
SL238 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 08.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU