course-details-portlet

HBIOT1014 - Biokjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler:

  • Oppbygging, egenskaper og funksjon til karbohydrater, lipider, proteiner, nukleinsyrer, biologiske membraner.
  • Metabolisme av karbohydrater, lipider og aminosyrer.
  • Replikasjon, transkripsjon og translasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten kan:

  • Forklare oppbygging og egenskaper til biokjemiske makromolekyler.
  • Forklare replikasjon, transkripsjon og translasjon.
  • Forklare metabolske prosesser, regulering og deres hensikt.

Ferdighet: Studenten kan anvende biokjemi på teoretiske problemstillinger i forbindelse med biologiske prosesser.

Kompetanse: Studenten kan benytte og formidle sin kunnskap av biokjemiske prosesser inn mot andre emner i studiet i bioingeniørfag.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Fire øvinger der tre må være godkjent for å gå opp til eksamen. Forventet total arbeidsmengde pr student tilsvarer 200 timer. Av dette vil timeplanfestede aktiviteter som forelesninger, øvinger og gruppearbeid utgjøre ca.70 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Tre av fire øvinger må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Spesifisering av tillatte hjelpemidler på eksamen: Enkel og godkjent kalkulator. Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner. Ny/utsatt eksamen: August. Utsatt eksamen kan bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i bioingeniørfag, Trondheim.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIOA1003 7.5 HØST 2020
TKJE2004 7.5 HØST 2020
TBT4102 6.0 HØST 2020
MK101309 7.5 HØST 2020
HBIO2007 5.0 HØST 2020
HBIO1005 1.0 HØST 2021
HBIO2001 1.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
  • Biokjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioingeniørfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 24.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU