Bakgrunn og aktiviteter

Kai Sandvold Beckwith startet et 3-årig postdoc ved CEMIR i mars 2016. Kai har en siv.ing. grad i nanoteknologi fra NTNU, og en doktorgrad i biofysikk fra NTNU, med professor Pawel Sikorski som veileder. Under sin PhD utviklet Kai nye mikro- og nanostrukturerte overflater beregnet for automatiske, paralelle cellestudier. Mer spesifikt utviklet han systemer for overflatebaserte transfeksjon og celle manipulasjon via nanopillarer og mikromønster. Arbeidet involverte utstrakt bruk av NTNU NanoLab renrom samt avanserte cellemikroskopimetoder.

På CEMIR vil Kai benytte flere komplementære moderne mikroskopi metoder, for eksempel TIRF, konfokal/STED, FRET, FLIM og automatisert bildebehandling, samt spesialiserte fluorescerende fargestoffer og proteiner, for å karakterisere prosesser som fagocytose, fagosommodning og signalering, og fagosommanipulering ved mikrobeinfeksjon av immunceller.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Beckwith, Kai Sandvold; Sikorski, Pawel. (2011) A Study of Cultured Cells on a Nanowire-based Reverse Transfection Device. 2011.