course-details-portlet

HBIO3011 - Bacheloroppgave tilpasset internasjonale studenter

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Biblioteksøk. Bruk av referansedatabase. Statistikkøvinger. Aktuelle problemstillinger for selve Bacheloroppgaven er utarbeidet av fagmiljøene ved Universitetsklinikken St. Olavs Hospital, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU); Det medisinske fakultet,Fakultet for naturvitenskap eller Fakultet for teknologi, Institutt for bioingeniørfag eller relevante, eksterne institusjoner

Læringsutbytte

Studenten kan gjøre rede for og diskutere avgrensede faglige problemstillinger innen de medisinske laboratoriefagene; både muntlig og skriftlig (formell vitenskapelig rapport). Studenten kan kartlegge, problematisere og drøfte faglige spørsmål. Studenten kan samarbeide med andre fagpersoner om relevante problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig utført datainnsamling, analysearbeid og resultatbearbeiding. Bacheloroppgaven leveres gruppevis i form av en vitenskapelig prosjektrapport, samt en muntlig presentasjon. I enkelte tilfeller kan bacheloroppgaven leveres individuelt.
Forventet arbeidsinnsats: 870 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Ved ikke bestått emne, avtales ny oppgave i hvert enkelt tilfelle

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Kursmateriell

Relevant litteratur må søkes av den enkelte student i samarbeid med fagmiljøene

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for bioingeniørfag

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU