course-details-portlet

HBIO3011 - Bacheloroppgave tilpasset internasjonale studenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave tilpasset internasjonale studenter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave tilpasset internasjonale studenter 100/100

Faglig innhold

Biblioteksøk. Bruk av referansedatabase. Statistikkøvinger. Aktuelle problemstillinger for selve bacheloroppgaven er utarbeidet av fagmiljøene ved Universitetsklinikken St. Olavs Hospital, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU); Det medisinske fakultet, Fakultet for naturvitenskap eller Fakultet for teknologi, Institutt for bioingeniørfag eller relevante, eksterne institusjoner

Læringsutbytte

Studenten kan gjøre rede for og diskutere avgrensede faglige problemstillinger innen de medisinske laboratoriefagene; både muntlig og skriftlig (formell vitenskapelig rapport). Studenten kan kartlegge, problematisere og drøfte faglige spørsmål. Studenten kan samarbeide med andre fagpersoner om relevante problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig utført datainnsamling, analysearbeid og resultatbearbeiding. Bacheloroppgaven leveres gruppevis i form av en vitenskapelig prosjektrapport, samt en muntlig presentasjon. I enkelte tilfeller kan bacheloroppgaven leveres individuelt. Forventet arbeidsinnsats: 870 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Ved ikke bestått emne, avtales ny oppgave i hvert enkelt tilfelle

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Forutsetter at man er utvekslingsstudent på nivå år tre ved Institutt for bioingeniørfag. Man må være tatt opp ved instituttet som utvekslingsstudent. Antallet kandidater som tas opp til emnet kan varier fra år til år, og det er instituttet som vurderer og godkjenner kandidater.

Kursmateriell

Relevant litteratur må søkes av den enkelte student i samarbeid med fagmiljøene

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bioingeniørfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave tilpasset internasjonale studenter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave tilpasset internasjonale studenter 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU