HAUD3003 - Yrkesforberedende emne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

 • Arbeidslivets krav og forventninger
 • Møte med personer i sårbare situasjoner
 • Dokumentasjonskunnskap
 • Innovasjon og entreprenørskap i offentlig og privat virksomhet
 • Tverrprofesjonell samhandling
 • Vedlikeholde basisferdigheter i klinisk audiologi

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten kjenner til arbeidslivets krav og forventninger
 • Studenten kan dokumentere observasjoner, funn og refleksjoner inkl. egen utvikling
 • Studenten er kjent med innovasjons- og entreprenørskapsprosesser

 

Ferdigheter

 • Studenten har klinisk anvendbare basisferdigheter i klinisk audiologi
 • Studenten har ferdigheter i tverrprofesjonell samhandling

 

Generell kompetanse

 • Studenten kan møte kolleger og pasienter/klienter med gjennomtenkte holdninger og god atferd

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav: gruppeoppgave
 • Arbeidskrav: TverrSam

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er hjemmeeksamen som vurderes til bestått/ikke bestått. Rapporten skal gjelde utredning og rehabilitering av en profesjonell pasient.

 

Obligatorisk tilstedeværelse:

 • Arbeidskrav: gruppeoppgave
 • Arbeidskrav: TverrSam inkludert alle krav dette inkluderer. Mer informasjon vil publiseres på læringsplattformen.

 

Alle arbeidskrav må være vurdert til godkjent før studenten kan levere hjemmeeksamen.

 

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Alle studieemner i bachelorutdanningens to første år må være bestått, dvs. HAUD1001, HAUD101P, HAUD2001 og HAUD201P. Alternativt må tidligere 2-årig audiografutdanning være fullført og bestått.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i audiologi ved NTNU

Kursmateriell

Publiseres i blackboard.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
28.05.2018

Innlevering
30.05.2018

Sommer UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Innlevering
15.08.2018

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.