course-details-portlet

GEOM2790 - Geomatikk prosjektoppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Innholdet i prosjektet vil bli definert i hvert enkelt tilfelle og tilpasset arbeidsbelastningen i emnet. Prosjektet kan gjerne utføres i samarbeid med et selskap eller en offentlig institusjon. Prosjektplan godkjennes i av en faglig ansatt som er ansvarlig for veiledning av prosjektet. Prosjektet kan gjennomføres i grupper.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Definere en faglig problemstilling basert på vitenskapelig metode.Oppnå detaljert innsikt i et avgrenset faglig tema.

Ferdigheter:

  • Strukturere et faglig tema i form av en skriftlig rapport.

Generelle ferdigheter:

  • Gjennomføre et veiledet prosjekt, inkludert planlegging, finne løsninger, gjøre det nødvendige arbeidet og dokumentere utfallet.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid, veiledning

Obligatorisk arbeidskrav:

  • prosjektplan
  • veiledningsmøter

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav består av problemstilling og prosjektplan som må godkjennes.

Utsatt eksamen i mars.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
15.12.2023

Innlevering
18.12.2023


12:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU