course-details-portlet

GEOM2790 - Geomatikk prosjektoppgave

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Innholdet i prosjektet vil bli definert i hvert enkelt tilfelle og tilpasset arbeidsbelastningen på kurset. Prosjektet bør om mulig utføres i samarbeid med et selskap eller en offentlig institusjon. Prosjektplan godkjennes i av en faglig ansatt som er ansvarlig for veiledning av prosjektet. Prosjektet kan gjennomføres i grupper.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- definere en faglig problemstilling basert på vitenskapelig metode.
- oppnå detaljert innsikt i et avgrenset faglig tema som defineres i hvert enkelt tilfelle.
Ferdigheter:
Strukturere et faglig tema i form av en skriftlig rapport.
Generelle ferdigheter:
- Gjennomføre et veiledet prosjekt, inkludert planlegging, finne løsninger, gjøre det nødvendige arbeidet og dokumentere utfallet.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid, veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Ved stryk må emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Kursmateriell

Avtales i samarbeid med veileder avhengig av prosjektoppgavens tema.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Innlevering 18.06.2021

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU