course-details-portlet

GEOM2790 - Geomatikk prosjektoppgave

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Innholdet i prosjektet vil bli definert i hvert enkelt tilfelle og tilpasset arbeidsbelastningen på kurset. Prosjektet bør om mulig utføres i samarbeid med et selskap eller en offentlig institusjon. Prosjektplan godkjennes i av en faglig ansatt som er ansvarlig for veiledning av prosjektet. Prosjektet kan gjennomføres i grupper.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- definere en faglig problemstilling basert på vitenskapelig metode.
- oppnå detaljert innsikt i et avgrenset faglig tema som defineres i hvert enkelt tilfelle.
Ferdigheter:
Strukturere et faglig tema i form av en skriftlig rapport.
Generelle ferdigheter:
- Gjennomføre et veiledet prosjekt, inkludert planlegging, finne løsninger, gjøre det nødvendige arbeidet og dokumentere utfallet.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid, veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Ved stryk må emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Kursmateriell

Avtales i samarbeid med veileder avhengig av prosjektoppgavens tema.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Innlevering 18.06.2021

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU