course-details-portlet

GEOM2550 - Geomatikk prosjektoppgave

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Innholdet i prosjektet vil bli definert i hvert enkelt tilfelle og tilpasset arbeidsbelastningen i emnet. Prosjektet kan gjerne utføres i samarbeid med et selskap eller en offentlig institusjon. Prosjektplan godkjennes i av en faglig ansatt som er ansvarlig for veiledning av prosjektet. Prosjektet kan gjennomføres i grupper.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Definere en faglig problemstilling basert på vitenskapelig metode.
  • Oppnå detaljert innsikt i et avgrenset faglig tema.

Ferdigheter:

  • Strukturere et faglig tema i form av en skriftlig rapport.

Generelle ferdigheter:

  • Gjennomføre et veiledet prosjekt, inkludert planlegging, finne løsninger, gjøre det nødvendige arbeidet og dokumentere utfallet.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid, veiledning

Obligatorisk arbeidskrav:

  • prosjektplan
  • veiledningsmøter

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk - Ingeniørfag (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU