course-details-portlet

GEOM2110 - Landmåling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer A

Faglig innhold

 • Kalibrering av totalstasjon;
 • Målemetoder (polygondrag, bygg- og anleggsmålinger);
 • Beregning av landmålingsdata (ortogonalmetoden, polygondrag, korreksjoner mellom terreng og kartplan);
 • Nøyaktighetslære/statistikk (minste kvadraters metode, vekting/instrumentparametere, tidskorrelasjon i RTK-GNSS);
 • Programvare (generell bruk, import og eksport av data, beregning, vurdering av kvalitet opp mot norske standarder);
 • Anvendelser (veistikking, transforamasjoner, kalibrering);
 • Programmering av landmålingsberegninger.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • kunnskap om gjeldende standarder innen landmåling;
 • kjenne til landmålerens oppgaver på byggeplasser;
 • kjenne til landmålerens oppgaver på anleggsplasser;
 • beherske korreksjon av målte avstander og retninger;
 • beherske kooreksjon av målte avstander og retninger mellom terreng og kartplan;
 • beherske minste kvadraters metode;
 • anvnede statistikk til å vurdere kvaliteten på landmålingsberegninger;
 • vurdere om en dataserie inneholder grove eller systematiske feil samt vurdere om kvaliteten på målingene tilfredsstiller gitte kriterier;
 • beherske vekting landmålte data.

Ferdigheter:

 • gjennomføre instrumentkontroll av totalstasjon;
 • etablere grunnlagsnett ved hjelp av totalstasjonsmålinger;
 • anvende programvare til å analysere og tolke landmålingsberegninger i henhold til gjeldene standarder;
 • beherske bruk av instrumentparametre i landmålingsprogramvare;
 • planlegge, beregne og vurdere kvaliteten transformsjoner.

Generell kompetanse:

 • beherske nøyaktig og presist arbeid med landmålingsinstrumenter og programvare;
 • forstå viktigheten av kunne dokumentere utført arbeid i henhold til bransjestandarder.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Prosjektarbeid - Veildning
 • Emnet har arbeidskrav som må gjennomføres på campus NTNU i Gjøvik. Tidspunkt for gjennomføring gis ved semesterstart
 • Kurset kan bli gitt som ledet selvstudium dersom det er mindre enn 6 oppmeldte studenter

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

 • Utsatt skriftlig eksamen i august
 • Tidligere godkjente obligatorisk arbeidskrav kan godkjennes av emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk - Ingeniørfag (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

 • GEOM1110 Introduksjon til ingeniørfag geomatikk

Kursmateriell

 • Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44943-3)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU