course-details-portlet

GEOM1320 - Anvendt landmåling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter A

Faglig innhold

I anvendt landmåling er hovedtyngden av det faglige innholdet knyttet opp mot planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av landmålingsarbeider. Vi benytter avanserte måleinstrumenter for å utføre måleoperasjoner man kan forvente å møte i arbeidslivet. Planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring av utførte landmålingsarbeider er en viktig del av emnet.

Hovedtemaer i emnet:

 • Feilkilder knyttet til praktisk målearbeid med niveller, totalstasjon og GNSS
 • Planlegging, bruk og beregninger av observasjoner med niveller-kikkert
 • Planlegging, bruk og beregninger av observasjoner med GNSS (RTK, statisk)
 • Planlegging, bruk og beregninger av totalstasjonobservasjoner
 • Målemetoder: Nivellement, punktobservasjon med GNSS RTK, GNSS statisk logging, polygondrag og grunnleggende utsetting
 • Dataformater og programvare for landmålingsberegninger

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne, skal kandidaten kunne:

 • Forklare grunnleggende virkemåte for niveller, GNSS (RTK, statisk) og totalstasjon
 • Forklare grunnleggende virkemåte og viktigheten av funksjonelle stativ, prismer, libeller, kompensator og optiske lodd
 • Forklare feilkilder relatert til nivellement, totalstasjonsmålinger og GNSS-observasjoner
 • Forklare metodikk for kontroll og justeringer av libeller, niveller-kikkert og totalstasjoner
 • Forklare grunnleggende oppbygning og virkemåte for globale satellittnavigasjons-systemer (GLONASS, GALILEO, GPS), samt identifisere likheter og ulikheter mellom disse systemene
 • Forklare tidskorrelasjon relatert til GNSS-målinger og drøfte begrepet uavhengige observasjoner
 • Identifisere og forklare sammenhengen mellom geodesi og praktisk målearbeid gjennom å vurdere fallgruver knyttet til bruk av eksempelvis UTM-projeksjonen til nøyaktige målearbeider

Ferdigheter

Etter fullført emne, skal kandidaten kunne:

 • Planlegge egne måleoperasjoner med niveller, totalstasjon og GNSS-instrumenter
 • Gjennomføre egne måleoperasjoner med niveller, totalstasjon og GNSS-instrumenter
 • Identifisere behov for kontroll og justeringer av libeller og totalstasjoner
 • Analysere og kvalitetssikre egne observasjoner med niveller, GNSS og totalstasjon
 • Kunne utføre utjevning av punktobservasjoner (GNSS) og polygondrag (totalstasjon) i egnet programvare, samt dokumentere og forklare statistiske parametre som standardavvik og ytre pålitelighet for nyberegnede punkter

Generell kompetanse

Etter fullført emne, skal kandidaten kunne:

 • Gi presis skriftlig beskrivelse av utførte landmålingsaktiviter
 • Muntlig kommunisere og samarbeide med andre om landmålingsarbeider gjennom presis bruk av begreper

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Arbeid i gruppe, arbeidskrav knyttet til praktisk målearbeid
 • Veiledning
 • Egenarbeid

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav
 • Obligatorisk arbeidskrav
 • Obligatorisk arbeidskrav
 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Emnet har obligatoriske arbeidskrav som må gjennomføres på campus. Alle de obligatoriske arbeidskravene må bestås før man kan gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk - Ingeniørfag (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

 • GEOM1130 Introduksjon til geomatikk

Kursmateriell

 • Litteratur angis ved start av semester

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU