course-details-portlet

GB8508 - Doktorgradsseminar i geologi og mineralproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 A

Faglig innhold

Seminaret holdes hvis det er nok interesserte studenter. Kurset vil omfatte utvalgte emner på høyere nivå for å utvide deltakernes forståelse av geologi og dens anvendelser i vitenskap og samfunn. Kursdeltakerne skal 1) forelese for å bringe alle deltakerne opp til nivået for å forstå hverandres forskning, 2) spesifisere og diskutere litteratur, og 3) holde et foredrag om sin egen forskning.

Læringsutbytte

KUNNSKAP Seminaret vil introdusere studentene for moderne forskningsområder innen kursdeltakernes ph.d.-arbeid. Temaene vil variere avhengig av deltakernes forskningsfelt.

FERDIGHETER Deltakerne vil lære å kommunisere og presentere sitt arbeid i en bredere kontekst enn sin egen spesialisering, og oppfordres til å ha en kritisk holdning til etablert kunnskap på feltet.

GENERELL KOMPETANSE Så vidt det er aktuelt, skal deltakerne være i stand til å sette emnets temaer inn i en bredere sammenheng og forstå deres relevans. Deltakerne vil være i stand til å kommunisere forskningsrelaterte problemer med spesialister og ikke-spesialister.

Læringsformer og aktiviteter

Foredrag av kursdeltakere (obligatorisk oppmøte), lesing, selvstudium.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Emnet tilbys bare til NTNUs ph.d.-studenter i geologi, mineralproduksjon og HMS, eller ingeniørgeologi, og må være godkjent av emnekoordinator.

Kursmateriell

Bokkapitler, review artikler, andre artikler osv. som angitt av kursdeltakerne.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU