GB8508 - Doktorgradsseminar i Geologi og Mineralproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 A

Faglig innhold

Seminaret holdes hvis det er nok interesserte studenter. Kurset vil omfatte utvalgte emner på høyere nivå. Kursdeltakerne skal 1) forelese for å bringe alle deltakerne opp til nivået for å forstå hverandres forskning, 2) spesifisere og diskutere litteratur, og 3) holde et foredrag om sin egen forskning.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Seminaret vil introdusere studentene for moderne forskningsområder innen kursdeltakernes ph.d. arbeid. Temaene vil variere avhengig av deltakernes forskningsfelt.

FERDIGHET
Deltakerne vil lære å kommunisere og presentere sitt arbeid i en bredere kontekst enn sin egen spesialisering, og oppfordres til å ha en kritisk holdning til etablert kunnskap på feltet.

GENERELL KOMPETANSE
Så vidt det er aktuelt, skal deltakerne være i stand til å sette kursets innhold inn i en bredere sammenheng og forstå dens relevans. Deltakerne vil være i stand til å kommunisere forskningsrelaterte problemer med spesialister og ikke-spesialister.

Læringsformer og aktiviteter

Foredrag av kursdeltakere (obligatorisk oppmøte), lesing, selvstudium.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geologi og bergteknikk (PHGEOL)

Forkunnskapskrav

Emnet er begrenset til ph.d. studenter i geologi, mineralproduksjon eller ingeniørgeologi, og må være godkjent av emnekoordinator.

Kursmateriell

Bokkapitler, review artikler, andre artikler osv. som angitt av kursdeltakerne.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 A
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.