GB8507 - Fysisk sedimentologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 D
Rapport 50/100 A

Faglig innhold

Kurset tar sikte på å gi en grundig innsikt i de fysiske prosessene som er involvert i sedimentære systemer, for å få bedre forståelse av dannelsen av sedimentære avsetninger. Matematiske metoder for å beskrive (deler av) de sedimentære systemene vil bli diskutert.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kursdeltakerne vil få kunnskaper om: fluidmekanikk av sediment-transport, sedimentær reologi, avsetning og erosjon av kohesive og ikke-kohesive sedimenter, og matematisk modellering i sedimentologi.

FERDIGHETER
Kunne anvende fluidmekanisk og fysisk kunnskap i tolkning av sedimentære avsetninger.

GENERELL KOMPETANSE
Integrering av ulike disipliner for å bedre forståelsen av et sedimentologisk problem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Hver del som ikke ble bestått må tas på nytt (rapport og / eller eksamen).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TGB 4165 Sedimentologi og Stratigrafi, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Utvalgt litteratur fra lærebøker og internasjonale tidsskrifter.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Høst ORD Rapport 50/100 A
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Vår ORD Rapport 50/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.