course-details-portlet

GB8507 - Fysisk sedimentologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 D
Rapport 50/100 A

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi en grundig innsikt i de fysiske prosessene som er involvert i sedimentære systemer, for å få bedre forståelse av dannelsen av sedimentære strukturer og støre sedimentære avsetninger.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kursdeltakerne vil få kunnskaper om: fluidmekanikk av sediment-transport, sedimentær reologi, avsetning og erosjon av kohesive og ikke-kohesive sedimenter, og matematisk modellering i sedimentologi.

FERDIGHETER
Kunne anvende fluidmekanisk og fysisk kunnskap i tolkning av sedimentære avsetninger.

GENERELL KOMPETANSE
Integrering av ulike disipliner for å bedre forståelsen av et sedimentologisk problem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geologi og bergteknikk (PHGEOL)
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

TGB4165 Sedimentologi og stratigrafi, eller tilsvarende.
Krever opptak til ph.d.-studiet i ingeniørvitenskap, studieretning geologi, eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Utvalgt litteratur fra lærebøker og internasjonale tidsskrifter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU