GB8201 - Tektonikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 50/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Emnet vil dekke aspekter av tektonikk i henhold til etterspørsel fra kandidatene som tar emnet.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Etter gjennomføring og bestått emne skal kandidaten ha grundige kunnskaper på høyt nivå om utvalgte aspekter ved tektonikk. FERDIGHETER: Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne anvende etablert og ny teori og/eller metodikk innen det valgte fagfeltet i egen forskning.
GENERELL KOMPETANSE Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha fått erfaring med å sette seg inn i og presentere forskningsresultater i et utvalgt vitenskapelig emne som basis for videre forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvie med selvstendig- og gruppearbeid om relevante tema innen fagområdet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Ved gjentak må begge vurderinger i emnet gjentas

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter forkunnskaper tilsvarende TGB4150 Strukturgeologi.

Kursmateriell

Pensumlitteratur:
Pensum vil bli dekket med utdrag fra lærebøker samt artikler fra internasjonale tidsskrifter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIG1970 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 50/100
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Vår ORD Mappevurdering 50/100
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.