course-details-portlet

GB8201 - Tektonikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 50/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Emnet vil dekke aspekter av tektonikk i henhold til etterspørsel fra kandidatene som tar emnet.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Etter gjennomføring og bestått emne skal kandidaten ha grundige kunnskaper på høyt nivå om utvalgte aspekter ved tektonikk. FERDIGHETER: Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne anvende etablert og ny teori og/eller metodikk innen det valgte fagfeltet i egen forskning.
GENERELL KOMPETANSE: Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha fått erfaring med å sette seg inn i og presentere forskningsresultater i et utvalgt vitenskapelig emne som basis for videre forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier med selvstendig arbeid og gruppearbeid om relevante tema innen fagområdet.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TGB4265 Strukturgeologi, videregående kurs.

Kursmateriell

Pensumlitteratur:
Pensum vil bli dekket med utdrag fra lærebøker samt artikler fra internasjonale tidsskrifter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIG1970 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 10

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU