GB8110 - Mineral og jordskorpemagnetisme

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 D
Arbeider 50/100 A

Faglig innhold

Oppsummering av kurset
Studentene skal arbeide med konkrete problemstillinger knyttet til crustal magnetisme, inkludert rocking mineral magnetisme, kartlegging av magnetiske anomalier på alle skalaer, paleomagnetisme. Spesifikk prosjektarbeid som vil omfatte felt-og laboratoriearbeid. Aktuelle og klassiske tidsskriftartikler vil bli diskutert og presentert av elevene i klassen.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:- Etter endt kurs skal studenten kunne metoder for å kartlegge magnetiske anomalier fra satellittskala til mikronivå.
FERDIGHETER:- Studenten skal kjenne til grunnleggende teoretisk berggrunns og mineralfysikk av oksider og kunne anvende disse kunnskapene til å utvikle nyskapende metoder.
GENERELL KOMPETANSE:- Etter laboratoriedelen av kurset skal studenten kunne koble berggrunnsmagnetisme til småskala mineralmagnetisme.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, felt og laboratoriearbeid inkludert metoder for paleomagnetisme og utforskning. Prosjektrapport og presentasjon av prosjektet må bestås for å kunne gå opp til eksamen. I tillegg må studenten lede ett faglig seminar, og en diskusjon over en vitenskaplig artikkel.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Hver del som ikke ble bestått må tas på nytt (arbeider/eller eksamen).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TGB4280 Geofysisk utforskning av naturressurser, or GB8105 Applied Geophysics and Petrology for Exploration of Natural Resources eller tilsvarende. God kjennskap til oksid mineralogi, generell geofysikk, mineralogi og petrologi.

Kursmateriell

Vitneskapelige artikler fra internasjonale journaler

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Høst ORD Arbeider 50/100 A
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Vår ORD Arbeider 50/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.