course-details-portlet

GB8110 - Mineral- og jordskorpemagnetisme

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Studentene skal arbeide med konkrete problemstillinger knyttet til skorpemagnetisme, teoretiske aspekter av bergarts- og mineralmagnetisme, krystall kjemi, paleomagnetisme og avansert tolkning av potensialfelt anomalier. Spesifikk prosjektarbeid som vil omfatte felt-, laboratorie- og tolkningsarbeid: VSM, AMS, AF demag, Forc og Preisach-målinger, bruk av avansert programvare for modellering og tolkning. Aktuelle og klassiske tidsskriftartikler vil bli diskutert og presentert av studentene i klassen.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Studenten skal kunne anvende metoder for å tolke potensialfelt-anomalier fra satellittskala til mikronivå.

FERDIGHETER: Grunnleggende teoretisk berggrunns- og mineralfysikk av oksider og evnen til å kunne anvende disse kunnskapene til "state of the art" modellering og tolkning av potensialfelt-data.

GENERELL KOMPETANSE: Etter laboratoriedelen av emnet skal studenten kunne koble berggrunnsmagnetisme til småskala mineralmagnetisme.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bli undervist hvis 3 eller flere studenter melder seg. Forelesninger, seminar, felt- og laboratoriearbeid inkludert metoder for bergarts- og paleomagnetisme samt utforskning. Prosjektrapporter og presentasjoner av prosjekt må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. I tillegg må studentene lede diskusjoner over vitenskapelige artikler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, lab og prosjekt

Mer om vurdering

Muntlig eksamen. I muntlig eksamen inngår det et foredrag over gjennomførte projekt og spørsmål.

Øvinger, laboratoriearbeidet og prosjekter er obligatoriske og vurderes med godkjent / ikke godkjent; må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

TGB4280 Geofysisk utforskning for geologiske og mijørelaterte anvendelser, eller GB8105 Anvendt geofysikk og petrologi for utforsking av geologi og miljø eller tilsvarende, eller godkjenning fra emneansvarlig. God kjennskap til oksid mineralogi, generell geofysikk, mineralogi og petrologi.

Kursmateriell

Vitenskapelige artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geofysisk tolkning
  • Geofysikk
  • Geologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU