course-details-portlet

GB8106 - Malmforekomst genese

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer

Faglig innhold

Emnet omhandler spesialiserte studier av utvalgte mineral- og malmressurser der instituttet har aktive forskningsprosjekt. Studenten vil studere viktige malmdannende prosesser der danner strategisk viktige mineraler og metaller der er avgjørende for utvikling og trygging av fremtiden. Herunder dannelsen av råstoffer for det grønne skiftet, kommunikasjon og transport. Viktige prosesser for malm-genese så som den magmatisk-hydrotermale overgangen, fluksrike silikatsmelter og magmaemplasseringsdynamikk inngår som sentrale konsepter i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten vil lære om dannelsen, opptreden og funn av utvalgte økonomiske mineralforekomster og vil lære hvordan man kritisk leser artikler skrevet av eksperter på emneområdet og vil også lære om prospekteringsteknikker, dannelse og opptreden av utvalgte økonomiske mineralforekomster.

Ferdigheter og generell kompetanse:

Studenten vil få innsikt i:

  • Strategier for hvordan man iverksetter et malmgeologisk prosjekt.
  • Hvor og hvordan man innsamler basisdata og hvordan man i samarbeide med andre studenter skriver en nøktern rapport som gir den nødvendige informasjon til investorer, klienter og andre beslutningstakere som skal sponse videre undersøkelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (gjennomført av studentene) og selvstudier samt gruppediskusjoner ca. en gang i uken der vi fokuserer på feltområdet og de relevante malmforekomsttyper. Undervisningen foregår på engelsk om nødvendig. Obligatorisk feltarbeid av 7-10 dagers varighet i et relevant område er en viktig del av emnet. For tiden studerer vi Sn-Cu-W forekomster i Cornwall, UK og granittiske pegmatitter i Sør-Norge. Obligatorisk feltkurs vil inkludere en helg. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Studenten må levere en 5000 ords feltrapport (gruppearbeid). Studenten må også skrive en individuell 2000 ords oppsummering av "State of the Art" på engelsk og basert på artiklene man har lest. Avsluttende individuell muntlig eksamen utgjør 100 % av sluttkarakteren og er basert på pensum, feltrapporten og den individuelle rapporten.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

TGB4126 Mineralogi, grunnkurs eller TGB4125 Mineralogi, eller sammenliknbart emne. Emnet krever opptak til doktorgradsprogrammet Ingeniørvitenskap, eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4120 5.0 HØST 2024 SOMMER
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mineralforekomstgeologi
  • Ressursgeologi/gruvedrift
  • Ressursgeologi
  • Geologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU