course-details-portlet

GB8105 - Anvendt geofysikk og petrologi for utforsking av geologi og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Geofysisk kartlegging og avanserte tolkningsmetoder brukt for å utforske naturressurser (malm, industrielle mineraler, hydrokarboner), andre geologiske og miljørelaterte problemstillinger. Hovedfokus blir på gravimetri og magnetometri. Integrering med andre utforskningsmetoder, inkl. seismikk. Fysiske egenskaper og dens måling inkludert tetthet, indusert og remanent magnetisme. Magnetisk mineralogi fra nano- til mineralskala, og petrologi vil bli diskutert i sammenheng med litosfærisk magnetisme og magnetisk kartlegging og utforskning. Avanserte tolknings- og modelleringsmetoder for gravimetriske og magnetiske anomalier.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Fundamental forståelse for metoder som benyttes i geofysiske undersøkelser av naturressurser både på sokkelen og fastlands-Norge, andre geologiske og miljørelaterte problemstillinger; og tilhørende fysiske egenskaper til mineraler og bergarter. Få en forståelse av sammenhengen mellom fysiske egenskaper og geofysiske responser i berggrunnen gjennom prosjektarbeid. Erfaring med datainnsamling av gravimetriske og magnetiske data. Programvare for tolkning og modellering av gravimetriske og magnetiske data.

FERDIGHETER: Kandidaten skal kunne utføre eget tverrfaglig forskningsarbeid som kombinerer geologi og grunnleggende geofysikk og presentere resultatene til klassen. Kandidaten skal bli i stand til å inkludere gravimetriske, magnetiske og andre geofysiske data i arbeidsprogrammer for kartlegging av naturressurser.

GENERELL KOMPETANSE: Studentene kommer å få en god grunnleggende forståelse av prinsippene som brukes i de geofysiske metoder som dekkes i kurset. Det blir lagt vekt på forståelse av hvordan gravimetriske og magnetiske modeller og kart blir laget, og hvordan disse metodene brukes i leting etter naturressurser og for andre geologiske og miljø-relaterte problemsstillinger. Studentene skal utvikle en sterk kunnskap om fysiske egenskaper av bergarter og hvordan disse brukes i de ulike letemetodene. Etter gjennomføring av kurset skal studentene være i stand til å inkludere gravimetriske, magnetiske data og kart i forskjellige typer av utforskning, og i geologiske prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Innledende forelesninger om geofysiske prinsipper og metodikk, petrofysiske egenskaper til bergarter og mineraler, magnetisk mineralogi og petrologi i sammenheng med litosfærisk magnetisme og magnetisk kartlegging er undervist sammen med TGB4280. Trening i å anvende metoder for ulike ressurser til lands og til havs. Obligatorisk feltkurs i en helg. ph.d.-nivå prosjekt og avansert laboratoriearbeid inkluderer selvstendig arbeid relatert til trening i å anvende geofysiske metoder og konsepter for å utforske naturressurser (eks. malmforekomster, ultraren kvarts, byggestein og hydrokarboner) og andre geologiske og miljørelaterte problemstillinger. Laboratoriearbeidet vil inkludere petrofysiske og avanserte magnetiske målinger av ulike bergartstyper. Vitenskapelige artikler vil bli presentert av studenten i ph.d.-seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport
  • Lab/ Feltarbeid
  • Prosjekt

Mer om vurdering

Muntlig eksamen. I muntlig eksamen inngår det et foredrag over gjennomførte projekt og spørsmål.

Øvinger, laboratoriearbeidet og prosjekter er obligatoriske og vurderes med godkjent / ikke godkjent; disse må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ph.d.-studiet Ingeniørvitenskap, studieretning geofysikk eller geologi, eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Artikler og utdrag fra forskjellige lærebøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4280 7.5 HØST 2024 SOMMER
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geofysisk tolkning
  • Geofysikk
  • Geologi
  • Tekniske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU