course-details-portlet

FRAC1500 - Fransk fagdidaktikk

Om emnet

Faglig innhold

Fransk fagdidaktikk

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenter som har bestått dette emnet
- har kunnskap om utviklingen av faget som skole-, kultur- og forskningsfag.
- har inngående kunnskap om gjeldende læreplan for faget og forskrifter for vurdering i Norge og Frankrike.
- har kunnskap om ulike teoretiske perspektiver knyttet til undervisning, læring og læringsstrategier i faget.
- har kunnskap om utvikling av grunnleggende ferdigheter i faget.

Ferdigheter:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan anvende og forholde seg til gjeldende læreplan i planlegging og gjennomføring av undervisning.
- kan planlegge og lede undervisning i fransk.
- kan begrunne fagets plass i skolen og dets samfunnsmessige relevans.
- kan reflektere over og diskutere faglige, fagdidaktiske og etiske problemstillinger.
- kan utvikle egen praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser og behov.

Generell kompetanse:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan forstå hvordan de selv og andre lærer fremmedspråk.
- kan reflektere over hvordan språk henger sammen med identitet.
- kan tilpasse egen adferd og kommunikasjon til ulike kulturer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning og praksis i fransk skole. All undervisning er obligatorisk.

Oversikt over undervisning:
3 klokketimer x 6 uker forelesninger
Praksis med personlig veiledning over 10 uker

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk praksis i en fransk skole

Mer om vurdering

Vurderingsform: Praksisrapport (ca. 10 sider) og muntlig eksamen på fransk (ca. 20 minutter).
Tellingsandel henholdsvis 1/3 (rapport) og 2/3 (muntlig eksamen). Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fransk med didaktikk (ÅFRANCAEN)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til årsstudiet i fransk med didaktikk i Caen

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Fransk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU