course-details-portlet

FRAC1200 - Grammatikk, fonetikk og praktisk fransk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 2/3 4 timer
Muntlig eksamen 1/3 20 minutter

Faglig innhold

Grammatikk, fonetikk, skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenter som har bestått dette emnet
- behersker elementær fonemisk og fonetisk transkripsjon.
- behersker elementær setningsanalyse og morfologi.
- behersker elementær nominal- og verbalsyntaks.

Ferdigheter:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan uttrykke seg på fransk både skriftlig og muntlig med forståelig uttale.
- kan benytte oppslagsverk (ordbøker, elektroniske ordbøker, Bescherelle) effektivt.
- kan bøye og systematisk beskrive franske substantiv, adjektiv, verb og pronomen.
- kan gi en elementær beskrivelse av det franske lydsystemet.
- kan anvende disse kunnskapene i muntlig fransk.

Generell kompetanse:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan forstå hvordan de selv og andre lærer fremmedspråk.
- kan reflektere over hvordan språk henger sammen med identitet.
- kan tilpasse egen adferd og kommunikasjon til ulike kulturer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning, språklaboratorium. All undervisning er obligatorisk.

Oversikt over undervisningen
Grammatikk:
3 klokketimer x 14 uker forelesninger
2 klokketimer x 14 uker gruppeundervisning
Fonetikk:
3 klokketimer x 6 uker forelesninger
2 klokketimer x 6 uker gruppeundervisning
Praktisk fransk :
3 klokketimer x 14 uker gruppeundervisning

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering i fonetikk og fonologi
  • Skriftlig innlevering i grammatikk

Mer om vurdering

Vurderingsform: Skriftlig eksamen (4 timer) og muntlig eksamen (ca. 20 min.). Tellingsandel henholdsvis 2/3 og 1/3. Det gis ikke karakterer på de enkelte delene, men én samlet karakter i emnet. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

 

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fransk med didaktikk - Caen (ÅFRANCAEN)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til årsstudiet I fransk med didaktikk - Caen.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1200 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2017

Undervisningsspråk: Fransk

-

Fagområde(r)
  • Fransk
  • Fransk språk
  • Fransk språkvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 2/3 13.12.2017 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU