course-details-portlet

FI3600 - Selvstudium - Erstatningsemne for Eksperter i team

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er et tilbud til studenter som etter søknad er gitt rett til å erstatte Eksperter i team (EiT) med annet programrelevant masteremne av samme omfang. Slik dispensasjon fra Eksperter i team kan blant annet gis på grunnlag av:

- mange års yrkeserfaring
- bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
- tvingende praktiske årsaker som gjør det umulig å møte til obligatorisk undervisning
- psykiske/fysiske årsaker som gjør det umulig å møte til obligatorisk undervisning

Emnet er et selvstudium med et oppgitt pensum på ca. 650 sider. Kurset vil gi anledning til fordypning i et selvvalgt fagområde innenfor studieprogrammet.


Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
- Inngående kunnskap om et bestemt tema/problemfelt, evt. en bestemt filosof/et bestemt filosofihistorisk tema, som er av relevans for temaet til studentens masteroppgave.

Ferdigheter:
- Sammenlignet med spesialemner på bachelornivå (jf. FI2101-9) skal studenter på masternivå vise en større grad av selvstendighet i sin omgang med filosofiske problemstillinger.
- Evne til å orientere seg i en omfattende litteratur i feltet, og finne komplementerende litteratur av relevans for en selvvalgt eller oppgitt problemstilling.
- Evne til å løse problemstillingen gjennom et selvstendig skriftlig arbeid, med klar argumentasjon/drøftelse, under veileding.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer/forelesning, veiledning og egenaktivitet. Godkjent pensumliste må leveres fysisk til instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste.

Mer om vurdering

Evaluering skjer gjennom essay. Studenter anbefales sterkt å levere et utkast av essayet til veileder/faglærer for tilbakemelding i forkant av den endelige innleveringen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Filosofi (MFI)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i filosofi.

Kursmateriell

Pensumliste utarbeides i samråd med veileder.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 07.12.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU