course-details-portlet

FI2001 - Bacheloroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Emnet er tenkt som et avsluttende emne på fagfordypning i bachelorprogrammet. I samråd med faglærer/veileder velger studenten tema og problemstilling for bacheloroppgaven innenfor fagfeltet. Problemstillingen kan være teoretisk eller praktisk. Individuell veiledning står sentralt i emnet.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

 • oversikt over og kunnskap om et filosofisk/etisk tema
 • forståelse for hvordan perspektiver, posisjoner, og argumenter på dette temaet kan knyttes til og belyse en valgt problemstilling
 • oversikt over den filosofiske bakgrunnen for problemstillingen, og de filosofiske sammenhengene problemstillingen står i

Ferdigheter:

 • formulere en problemstilling og finne relevant litteratur
 • drøfte problemstillingen på en selvstendig måte ut fra faglitteraturen, og eventuelt andre kilder
 • muntlig legge frem og forsvare bacheloroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

Bachelorseminar, med følgende struktur:

 • Del 1: Oppstartseminar med vekt på valg av tema og problemstilling, tildeling av veileder, litteratursøk, og filosofisk skriving
 • Del 2: Utkastseminar med vekt på presentasjon og diskusjon av utkast til bacheloroppgaven

Eget arbeid med temaet, under veiledning, står sentralt. Studenter som har valgt et tema eller en problemstilling som har tilknytning til et fordypningsseminar, eller seminar på 2000-nivå (eller høyere) som undervises samme semester, oppfordres til å følge dette.

For å gå opp til eksamen kreves følgende obligatorisk aktivitet: oppmøte på orienteringsmøte; godkjent deltagelse og muntlig presentasjon på seminar; godkjent pensumliste; innlevering av utkast til essay. Godkjenning av obligatorisk aktivitet kan gjenbrukes i et senere semester, men kun dersom studenten ikke endrer tema for oppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på orientering i uke 2
 • Godkjent deltagelse og muntlig presentasjon på seminar
 • Godkjent pensumliste
 • Innlevering av utkast til essay

Mer om vurdering

Vurderingen er basert på endelig innlevert bacheloroppgave (10000-12000 ord, pluss referanseliste), justert ved muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Filosofi og etikk (BFI)

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelorprogrammet i filosofi.

60 studiepoeng i filosofi, derav minst 15 studiepoeng på 2000-nivå.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FI2900 15.0 HØST 2022
FIX2900 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Etikk
 • Filosofi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Bacheloroppgave med justerende muntlig 100/100

Utlevering
01.11.2023

Innlevering
15.11.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave med justerende muntlig 100/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
22.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU