course-details-portlet

FENG2900 - Bacheloroppgave Fornybar energi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Bacheloroppgaven utføres innenfor studiets emneområder og i henhold til bachelormanualen.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kandidaten skal ha inngående kunnskap om en utvalgt problemstilling innen fagområdet.
- Kandidaten skal ha kunnskap om styring og dokumentasjon av prosjekter.
Ferdigheter:
- Kandidaten skal kunne identifisere, formulere og løse et relevant problem.
- Kandidaten skal utnytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet, samt gjennomføre en
selvstendig fordypning der det er nødvendig.
- Kandidaten skal tilegne seg ferdigheter i prosjektstyring ved gjennomføring og dokumentasjon av et
prosjektarbeid.
- Kandidaten skal kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser
en problemstilling.
Generell kompetanse:
- Kandidaten skal kunne identifisere, formulere og løse relevante problemer i fornybaringeniørens virkefelt, og
dermed kunne fungere på en god måte som ingeniør i arbeidslivet.
- Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsform er som beskrevet i bachelormanualen og skal være et selvstendig studentdrevet prosjektarbeid.

Mer om vurdering

Frist for innlevering av bacheloroppgave i ingeniørutdanning er 20.5. kl. 12:00 uansett år. Hvis 20.5. et år faller på helge- eller helligdag vil innleveringsfrist være påfølgende arbeidsdag. Kontinuasjon etter avtale.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi (BIFOREN)

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven i ingeniørfag må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved ingeniørutdanningen. Disse 110 studiepoengene skal inkludere studieplanfestet 60 studiepoeng fra første studieår.

Kursmateriell

Prosjektmanual. Kandidatene skal selv finne frem til annen litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENA2900 20.0 01.09.2019
FENT2900 20.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU