course-details-portlet

FARM3901 - Masteroppgave i farmasi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Masteroppgaven består av et prosjektarbeid med en belastning på 52,5 studiepoeng. Prosjektet skal være en selvstendig forskningsoppgave innenfor et relevant fagområde. Normalt vil oppgaven utføres ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, men det er anledning til å utføre masteroppgaven ved andre av NTNUs fakultet, eller ved andre relevante forskningsinstitusjoner. Oppgaven skal gi studentene anledning til systematisk faglig fordypning innen et utvalgt fagfelt, samt praktisk forskningserfaring og en innføring i generell forskningsmetodikk. Prosjektets formål og de oppnådde resultater skal beskrives på en vitenskapelig måte i en prosjektoppgave (masteroppgave).

Nærmere informasjon er gitt i retningslinjer for masteroppgave ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått masteroppgaven skal kandidaten kunne:
• formulere en presis vitenskapelig problemstilling
• teste og besvare en vitenskapelig problemstilling
• bearbeide og analysere data fra et eksperiment eller en undersøkelse
• presentere en problemstilling og diskutere egne resultater i lys av relevant vitenskapelig litteratur
• formidle forskningsresultater i vitenskapelig form.
• beskrive prosjektet i en presis, oversiktlig og dekkende rapport (masteroppgaven)

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.
Vurderingsform: prosjektarbeid (masteroppgave) og muntlig eksamen. Muntlig eksamen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven. Nærmere informasjon gis i retningslinjene for masteroppgaven.

Mer om vurdering

Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig eksamen. Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig eksamen. Muntlig eksamen innebærer at studenten presenterer sin masteroppgave i en muntlig presentasjon på omkring 20 minutter. Deretter gjennomføres en muntlig eksaminering som varer i omkring 1 time. Muntlig eksamen kan benyttes til å justere karakteren på det skriftlige arbeidet med inntil én karakter opp eller ned. Studenten gjøres kun kjent med endelig karakter. Hvis karakteren på det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått) avholdes det ikke muntlig eksamen.

Hvis studenten ikke består emnet, og det er aktuelt med gjentak av eksamen, vil masteroppgaven bli vurdert på ny, og ny muntlig eksamen bli avholdt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Farmasi (MFARMASI)

Forkunnskapskrav

Opptak til 2-årig master i farmasi (MFARMASI). Alle emner som inngår i masterprogrammet (til sammen 67,5 studiepoeng) må være bestått før masteroppgaven leveres inn.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FARM3100 30.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  52.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Farmasi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Innlevering 03.12.2020

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU