FARM3901 - Masteroppgave i farmasi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Masteroppgaven består av et prosjektarbeid med en belastning på 52,5 studiepoeng. Prosjektet skal være en selvstendig forskningsoppgave innenfor et relevant fagområde. Normalt vil oppgaven utføres ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og/eller farmasiutdanningen ved Nord Universitet. Det kan også være aktuelt med oppgvaver ved andre fakultet ved NTNU eller andre eksterne institusjoner. Oppgaven skal gi studentene anledning til systematisk faglig fordypning innen et utvalgt fagfelt, samt praktisk forskningserfaring og en innføring i generell forskningsmetodikk. Prosjektets formål og de oppnådde resultater skal beskrives på en vitenskapelig måte i en prosjektoppgave (masteroppgave).

Nærmere informasjon blir gitt i egne retningslinjer for masteroppgaven.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått masteroppgaven skal kandidaten kunne:
- formulere en presis vitenskapelig problemstilling
- teste og besvare en vitenskapelig problemstilling
- bearbeide og analysere data fra et eksperiment eller en undersøkelse
- presentere en problemstilling og diskutere egne resultater i lys av relevant vitenskapelig litteratur
- formidle forskningsresultater i vitenskapelig form.
- beskrive prosjektet i en presis, oversiktlig og dekkende rapport (masteroppgaven)

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.
Vurderingform: prosjektarbeid (masteroppgave) og muntlig eksamen. Muntlig eksamen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven. Nærmere informasjon gis i retningslinjene for masteroppgaven.

Mer om vurdering

Hvis studenten ikke består emnet, og det er aktuelt med gjentak av eksamen, vil masteroppgaven bli vurdert på ny og ny muntlig eksamen bli avholdt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Farmasi (MFARMASI)

Forkunnskapskrav

Opptak til 2-årig master i farmasi (MFARMASI). Alle emner som inngår i masterprogrammet (til sammen 67,5 studiepoeng) må være bestått før masteroppgaven leveres inn.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FARM3100 30.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A
Vår ORD Oppgave 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.